Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorBlahutková, Danielacs
dc.contributor.authorVokáčová, Terezacs
dc.contributor.refereeNeupauer, Eduardcs
dc.date.accepted2013-06-07cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:44:59Z
dc.date.available2013-03-19cs
dc.date.available2014-02-06T12:44:59Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-19cs
dc.identifier55419cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8863
dc.description.abstractBakalářská práce nejprve podá obecné vymezení pojmu preromantismus. Poté vymezí preromantismus historicky (poukáže na jeho projevy v osvícenské kultuře 18. století). Popíše specifika literárního preromantismu (žánry, témata, typické literární motivy) a představí významné autory a díla, chápaná dnes jako preromantická. Větší pozornost bude věnována zejména osobnosti J.J. Rousseaua a (mladého) J.W.Goetha a filozofickému a historickému kontextu jejich tvorby. V další části práce budou rysy preromantismu, definované potud obecně, ukázány na Rousseauově a Goethově románě. Autorka se zamyslí nad tím, v jakém smyslu jsou tato díla "sentimentálními romány", co autorům umožňovala zachytit dopisová forma románu, jaký étos prozrazuje Rousseaův příběh lásky a jaký Goethův. Pozornost bude věnována dále rozboru Rousseauovy a Goethovy tematizace přírody, specifikům postav (muž - žena) či např. motivu láska - smrt.cs
dc.format44 s. (79 200 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpreromantismuscs
dc.subjectJohann Wolfgang Goethecs
dc.subjectJean Jacques Rousseaucs
dc.subjectosvícenstvícs
dc.subjectromán v dopisechcs
dc.subjectpřírodacs
dc.subjectláskacs
dc.subjectmelancholiecs
dc.subjectkritikacs
dc.titlePreromantismus a jeho rysy v Rousseauově Julii aneb Nové Heloise a Goethově Utrpení mladého Wertheracs
dc.title.alternativeThe Pre-romanticism and Rousseau´s Julie or the New Heloise / Goethe´s Sorrows of Young Wertheren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMy bachelor thesis is focused on pre-romanticism in the work The Sorrows of young Werther by Johann Wolfgang Goethe and Julie, or New Heloise by Jean-Jacques Rousseau. The main goal is detailed study of both books and searching for the elements of pre-romantics literature in the text. It is necessary to prove or to disprove the fact that The Sorrows of young Werther and Julie, or New Heloise are pre-romanticism prose. After that it follows comparison of both novels from several different aspects, e.g. epistolary novel, main characters and their story, supporting characters and their importance, setting for the story, time perspective, importance of nature and intensity of emotion, and ultimately social criticism. My bachelor thesis also describes both writers ? Johann Wolfgang Goethe and Jean-Jacques Rousseau. It deals with their life, work, circumstances of the creation and autobiographical elements in these books. The last important aspect of my bachelor thesis is the question of pre-romanticism, brief description of this period, its importance and expert opinions on it.en
dc.subject.translatedpre-romanticismen
dc.subject.translatedJohann Wolfgang Goetheen
dc.subject.translatedJean Jacques Rousseauen
dc.subject.translatedenlightenmenten
dc.subject.translatedepistolary novelen
dc.subject.translatednatureen
dc.subject.translatedloveen
dc.subject.translatedmelancholyen
dc.subject.translatedcriticismen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce538,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vokacova_Blahutkova.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
BP - oponent Neupauer - Vokacova.docPosudek oponenta práce59,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vokacova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce326,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8863

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.