Název: Zkušenost a význam smrti v lidském životě
Další názvy: Experience and meaning of death in human life
Autoři: Populová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8870
Klíčová slova: emoce;smrt;umírání;sociálně-psychologické faktory;filosofické faktory
Klíčová slova v dalším jazyce: emotions;death;dying;socio-psychological factors;philosophical factors
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na lidské emoce spojené se smrtí a umírají z pohledu psychologických, sociálních a filozofických faktorů. První část se zabývá konkrétní emoce, které jsou pro lepší přehled, rozdělen na negativní a pozitivní. Druhá část se zaměřuje na čtyři základní faktory, které ovlivňují tyto emoce. V této práci jsem použila faktory rozvoje, vzdělávací, společensko kulturní a nábožensko - filozofické.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on human emotions associated with death and dying in the point of view of psychological, social and philosophical factors. The first part deals with specific emotions that are for a better overview, divided into negative and positive. The second part focuses on four fundamental factors that affect these emotions. In this thesis, I used the factors of developmental, educational, socio-cultural and religio-philosophical.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP2.pdfPlný text práce310,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Populova_Murgas.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Populova_Kratochvil.docxPosudek oponenta práce51,72 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Populova_Lenka0001.pdfPrůběh obhajoby práce349,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8870

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.