Title: Zásada profesionality v obchodních vztazích a její konkrétní projevy a právní důsledky
Other Titles: The principle of professionalism in business relationships and its concrete manifestations and legal implications
Authors: Halámka, Jan
Advisor: Eliáš, Karel
Dvořák, Tomáš
Referee: Outlá, Anna
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8902
Keywords: právní zásady;profesionalita;podnikatel;péče řádného hospodáře;odborná péče;poctivý obchodní styk;dobré mravy
Keywords in different language: legal principles;professionalism;businessman;duty of care;care of experts fair trade relations;good manners
Abstract: Práce se zabývá specifickou zásadou obchodního práva - profesionalitou v obchodních vztazích. Ta formuluje požadavky na podnikatele vystupovat v právních vztazích s určitou pečlivostí, odpovědností a odborností. Práce se věnuje výkladu pojmů péče řádného hospodáře, odborná péče, poctivost a dobré mravy v obchodě, které pokládá za složky profesionality podnikatele. Uvádí souvislosti mezi úpravou pečlivosti v ABGB a NOZ.
Abstract in different language: The work deals with the specific principle of commercial law - professionalism in business relationships. It formulates requirements on businesses to act in legal relations with some care, responsibility and expertise. The work deals with the interpretation of the concepts of duty of care, care of experts, honesty and good manners in business, which he considers components of professionalism entrepreneurs. Indicates the relation between treatment diligence in ABGB and NOZ.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Zasada profesionality v obchodnich vztazich a jeji konkretni projevy a pravni dusledky, Jan Halamka, 2013.pdfPlný text práce664,73 kBAdobe PDFView/Open
Halamka-1.pdfPosudek vedoucího práce879,72 kBAdobe PDFView/Open
Halamka-2.pdfPosudek oponenta práce952,11 kBAdobe PDFView/Open
Halamka Jan.pdfPrůběh obhajoby práce255,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.