Název: Zásada profesionality v obchodních vztazích a její konkrétní projevy a právní důsledky
Další názvy: The principle of professionalism in business relationships and its concrete manifestations and legal implications
Autoři: Halámka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Eliáš, Karel
Dvořák, Tomáš
Oponent: Outlá, Anna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8902
Klíčová slova: právní zásady;profesionalita;podnikatel;péče řádného hospodáře;odborná péče;poctivý obchodní styk;dobré mravy
Klíčová slova v dalším jazyce: legal principles;professionalism;businessman;duty of care;care of experts fair trade relations;good manners
Abstrakt: Práce se zabývá specifickou zásadou obchodního práva - profesionalitou v obchodních vztazích. Ta formuluje požadavky na podnikatele vystupovat v právních vztazích s určitou pečlivostí, odpovědností a odborností. Práce se věnuje výkladu pojmů péče řádného hospodáře, odborná péče, poctivost a dobré mravy v obchodě, které pokládá za složky profesionality podnikatele. Uvádí souvislosti mezi úpravou pečlivosti v ABGB a NOZ.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the specific principle of commercial law - professionalism in business relationships. It formulates requirements on businesses to act in legal relations with some care, responsibility and expertise. The work deals with the interpretation of the concepts of duty of care, care of experts, honesty and good manners in business, which he considers components of professionalism entrepreneurs. Indicates the relation between treatment diligence in ABGB and NOZ.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Zasada profesionality v obchodnich vztazich a jeji konkretni projevy a pravni dusledky, Jan Halamka, 2013.pdfPlný text práce664,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halamka-1.pdfPosudek vedoucího práce879,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halamka-2.pdfPosudek oponenta práce952,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halamka Jan.pdfPrůběh obhajoby práce255,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8902

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.