Název: Podstata nesporného řízení
Další názvy: Essence undisputed control
Autoři: Fendrych, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Karel
Oponent: Wipplingerová, Miloslava
Zahradníková, Radka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8906
Klíčová slova: nesporné řízení;zákon č. 100/1931 Sb.;procesní zásady;přivolení k výpovědi z nájmu bytu
Klíčová slova v dalším jazyce: undisputed control;law no. 100/1931;procedural principles;consent to notice to quit
Abstrakt: Práce pojednává o nesporném řízení v civilním procesu. Zabývá se rozborem zákona o nesporném řízení z roku 1931, dále teoretickým průřezem vlastností nesporného řízení a porovnáním s řízením sporným. V druhé části práce jsou rozebrána některá aktuální nesporná řízení a dále zpracován subjektivní názor na potřebu speciálního zákona pro nesporná řízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with non-contentious proceedings in a civil trial . It analyzes the law on non-contentious proceedings in 1931, further theoretical section properties undisputed control and compared to control objectionable. In the second part there are analyzed some current undisputed control and further processed subjective opinion of the need for a special law to undisputed control.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jakub Fendrych, KCP.pdfPlný text práce475,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Fendrych.pdfPosudek vedoucího práce839,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Fendrych.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Fendrych.pdfPrůběh obhajoby práce274,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8906

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.