Title: Podstata nesporného řízení
Other Titles: Essence undisputed control
Authors: Fendrych, Jakub
Advisor: Svoboda, Karel
Referee: Wipplingerová, Miloslava
Zahradníková, Radka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8906
Keywords: nesporné řízení;zákon č. 100/1931 Sb.;procesní zásady;přivolení k výpovědi z nájmu bytu
Keywords in different language: undisputed control;law no. 100/1931;procedural principles;consent to notice to quit
Abstract: Práce pojednává o nesporném řízení v civilním procesu. Zabývá se rozborem zákona o nesporném řízení z roku 1931, dále teoretickým průřezem vlastností nesporného řízení a porovnáním s řízením sporným. V druhé části práce jsou rozebrána některá aktuální nesporná řízení a dále zpracován subjektivní názor na potřebu speciálního zákona pro nesporná řízení.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with non-contentious proceedings in a civil trial . It analyzes the law on non-contentious proceedings in 1931, further theoretical section properties undisputed control and compared to control objectionable. In the second part there are analyzed some current undisputed control and further processed subjective opinion of the need for a special law to undisputed control.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jakub Fendrych, KCP.pdfPlný text práce475,08 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Fendrych.pdfPosudek vedoucího práce839,5 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Fendrych.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Fendrych.pdfPrůběh obhajoby práce274,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.