Title: Vstup Chorvatska do EU - právní analýza přístupového procesu
Other Titles: Croatia's entry into the European Union - a legal analysis of the accession process
Authors: Vernerová, Markéta
Advisor: Křivka, Tomáš
Referee: Tronečková, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8912
Keywords: Chorvatsko;Evropská unie;vstup do Evropské unie;právní systém
Keywords in different language: Croatia;European union;entry to European union;law system
Abstract: Diplomová práce popisuje postup slaďování chorvatského právního systému s acquis. Práce obsahuje popis právního systému chorvatska, popis jednotlivý kapitol přístupové smlouvy a problémy, které při vyjednávání nastaly. V každé kapitole přístupové smlouvy nalezneme stav před přistoupením, změny, které proběhly, vyjednané vyjímky.
Abstract in different language: This work is about Croatia´s entry to the European Union. It is about how local law system have to change for entry to the Union. I wrote about agreement with the EU, about problems which Croatia have. I would like to show how problematic or non problematic is entry to the EU for new country. What country have to change in law system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Vernerova.pdfPlný text práce858,09 kBAdobe PDFView/Open
Vernerova KR.pdfPosudek vedoucího práce762,78 kBAdobe PDFView/Open
Vernerova TR.pdfPosudek oponenta práce784,37 kBAdobe PDFView/Open
Vernerova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce402,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8912

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.