Název: Vstup Chorvatska do EU - právní analýza přístupového procesu
Další názvy: Croatia's entry into the European Union - a legal analysis of the accession process
Autoři: Vernerová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Křivka, Tomáš
Oponent: Tronečková, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8912
Klíčová slova: Chorvatsko;Evropská unie;vstup do Evropské unie;právní systém
Klíčová slova v dalším jazyce: Croatia;European union;entry to European union;law system
Abstrakt: Diplomová práce popisuje postup slaďování chorvatského právního systému s acquis. Práce obsahuje popis právního systému chorvatska, popis jednotlivý kapitol přístupové smlouvy a problémy, které při vyjednávání nastaly. V každé kapitole přístupové smlouvy nalezneme stav před přistoupením, změny, které proběhly, vyjednané vyjímky.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is about Croatia´s entry to the European Union. It is about how local law system have to change for entry to the Union. I wrote about agreement with the EU, about problems which Croatia have. I would like to show how problematic or non problematic is entry to the EU for new country. What country have to change in law system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Vernerova.pdfPlný text práce858,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vernerova KR.pdfPosudek vedoucího práce762,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vernerova TR.pdfPosudek oponenta práce784,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vernerova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce402,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8912

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.