Title: Ústavněprávní aspekty a formy lidské důstojnosti
Other Titles: Constutional and legal aspects anf forms of human dignity
Authors: Cachnínová, Nikol
Advisor: Tomeš, Milan
Referee: Vostrá, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8915
Keywords: lidská důstojnost;lidská práva;ústavní právo;Listina základních práv a svobod;Evropská úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod;ústavy evropských zemí;komparativní reflexe;vezeňství;potraty;sociální práce;osobní čest
Keywords in different language: human dignity;human rights;constutional law;Declaration of human rights and freedoms;European convention for protection of human rights and fundamental freedoms;european constitutions;comparative reflection;prisonery;abortion;social work;personal honour
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá lidskou důstojností v ústavním systému České republiky. Analyzovány jsou jak ústavní a zákonné normy týkající se této problematiky v rámci České republiky, tak i v dalších demokratických zemích. Porovnávána je také implementace tohoto konceptu do českého práva s implementací do jiných právních pořádků. Je také shrnut historický vývoj nejen v rámci České republiky ale i v dalších vybraných zemích. Zároveň jsou identifikovány některé problematické oblasti a je navrženo možné řešení, jak formou nových právních norem, tak zlepšením dodržování stávajících předpisů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the human dignity in the constitutional order of the Czech republic. Some of the most important laws concerning this issue, as well as constitutional sources in Czech republic and other democratic countries are analysed. Also analysed is the implementation into Czech and other selected countries? laws. This thesis also offers a summary of historical development not only in the Czech republic but also in other states. Simultaneously some critical areas are identified, in conjunction with possible solutions, either in the form of new laws or by better stricter adhering to current norms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cachninova_Diplomova prace 2013.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Cachninova TO.pdfPosudek vedoucího práce695,87 kBAdobe PDFView/Open
Cachninova HO.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Cachninova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce293,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.