Název: Ústavní ochrana práv dítěte v ČR a mezinárodní standardy dětských práv - srovnávací pohled
Další názvy: Constitutional protection of children's rights in the Czech Republic and international standards of children's rights - a comparative view
Autoři: Blažková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Tronečková, Michaela
Oponent: Forejtová, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8916
Klíčová slova: práva dítěte;Listina základních práv a svobod;Úmluva o právech dítěte;práva dítěte vůči rodičům;právo na vzdělání
Klíčová slova v dalším jazyce: rights of the Child;the Charter of Fundamental Rights and Freedoms;the Convention on the Rights of the Child;rights of the child to parents;the right to education
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je nabídnout srovnání ústavní ochrany práv dítěte v České republice s mezinárodními standardy dětských práv s hlavním zaměřením na práva dětí vůči jejich rodičům a právem na vzdělání.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this diploma thesis is to compare the constitutional protection of children's rights in the Czech Republic with International standards of children´s rights with the main focus on the rights of children to their parents and the right to education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce413,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazkova TR.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazkova FO.pdfPosudek oponenta práce686,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce388,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8916

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.