Title: Ústavní ochrana práv dítěte v ČR a mezinárodní standardy dětských práv - srovnávací pohled
Other Titles: Constitutional protection of children's rights in the Czech Republic and international standards of children's rights - a comparative view
Authors: Blažková, Barbora
Advisor: Tronečková, Michaela
Referee: Forejtová, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8916
Keywords: práva dítěte;Listina základních práv a svobod;Úmluva o právech dítěte;práva dítěte vůči rodičům;právo na vzdělání
Keywords in different language: rights of the Child;the Charter of Fundamental Rights and Freedoms;the Convention on the Rights of the Child;rights of the child to parents;the right to education
Abstract: Cílem této diplomové práce je nabídnout srovnání ústavní ochrany práv dítěte v České republice s mezinárodními standardy dětských práv s hlavním zaměřením na práva dětí vůči jejich rodičům a právem na vzdělání.
Abstract in different language: The purpose of this diploma thesis is to compare the constitutional protection of children's rights in the Czech Republic with International standards of children´s rights with the main focus on the rights of children to their parents and the right to education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce413,84 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova TR.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Blazkova FO.pdfPosudek oponenta práce686,85 kBAdobe PDFView/Open
Blazkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce388,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.