Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorForejtová, Monika
dc.contributor.authorPospíšilová, Lenka
dc.contributor.refereeVokrojová, Renáta
dc.date.accepted2013-05-16
dc.date.accessioned2014-02-06T12:46:14Z
dc.date.available2012-02-22cs
dc.date.available2014-02-06T12:46:14Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-25
dc.identifier50070
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8930
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá ústavněprávní ochranou menšin. První kapitola je zaměřena na vysvětlení pojmu menšina z různých pohledů. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem ochrany menšin. V další kapitole se zabývám ochranou menšin v České republice. V posledních dvou kapitolách uvádím příklad judikatury, která se zabývá menšinami, a jaká je jejich ochrana v Evropské Unii.cs
dc.format66 s. (103 512 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmajoritacs
dc.subjectmenšinacs
dc.subjectochranacs
dc.subjectústavacs
dc.subjectListina základních práv a svobodcs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectOSNcs
dc.subjectjudikaturacs
dc.subjectzákonycs
dc.subjectprávacs
dc.titleÚstavněprávní ochrana menšincs
dc.title.alternativeConstitutional legal protection of minorityen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra ústavního a evropského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deal with constitutional protect of minority. First chapter is oriented to explain conception of minority from different ways. Second chapter deal with historical development of minority. In the next chapter I deal with protect of minority in the Czech republic. In two last chapters I mention examples of jurisdiction and what is their protection in European Union.en
dc.subject.translatedmajorityen
dc.subject.translatedminorityen
dc.subject.translatedprotectionen
dc.subject.translatedconstitutionen
dc.subject.translatedCharter of fundamental rights and freedomsen
dc.subject.translatedEuropean unionen
dc.subject.translatedUNen
dc.subject.translatedjurisdictionen
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translatedrightsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace_pospisilovaR09M0653P.pdfPlný text práce730,92 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova FO.pdfPosudek vedoucího práce692,38 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova VO.pdfPosudek oponenta práce385,59 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce332,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.