Název: Vývoj a srovnání ústavního práva v ČR a SR po rozpadu ČSFR
Další názvy: Development and comparison of institutional law in the Czech republic and Slovak republic after separation of Czechoslovakia
Autoři: Stuchlová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Tomeš, Milan
Oponent: Odehnalová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8937
Klíčová slova: ústava;stát;lidská práva;ústavní soud;Česká republika;Slovenská republika
Klíčová slova v dalším jazyce: constitution;state;human rights;constitutional court of law;Czech republic;Slovak republic
Abstrakt: Diplomová práce popisuje historický vývoj vzniku České a Slovenské republiky. Další část popisuje současnou podobu ústavního práva v obou zemích. Zaměřena je na základní lidská práva a svobody a ústavní soudy České a Slovenské republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes historical development of constitution of the Czech republic and Slovak republic. The next part describes currently form of the constitutional law in both states. The thesis is oriented on the human rights and constitutional court of law of the Czech republic and Slovak republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stuchlova TO.pdfPosudek vedoucího práce658,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stuchlova OD.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stuchlova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8937

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.