Title: Vývoj a srovnání ústavního práva v ČR a SR po rozpadu ČSFR
Other Titles: Development and comparison of institutional law in the Czech republic and Slovak republic after separation of Czechoslovakia
Authors: Stuchlová, Kateřina
Advisor: Tomeš, Milan
Referee: Odehnalová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8937
Keywords: ústava;stát;lidská práva;ústavní soud;Česká republika;Slovenská republika
Keywords in different language: constitution;state;human rights;constitutional court of law;Czech republic;Slovak republic
Abstract: Diplomová práce popisuje historický vývoj vzniku České a Slovenské republiky. Další část popisuje současnou podobu ústavního práva v obou zemích. Zaměřena je na základní lidská práva a svobody a ústavní soudy České a Slovenské republiky.
Abstract in different language: The thesis describes historical development of constitution of the Czech republic and Slovak republic. The next part describes currently form of the constitutional law in both states. The thesis is oriented on the human rights and constitutional court of law of the Czech republic and Slovak republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Stuchlova TO.pdfPosudek vedoucího práce658,25 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlova OD.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Stuchlova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.