Title: Institut státního občanství ČR a srovnání s Ruskou federací
Other Titles: The institute of state citizenship in comparison with Russian federation
Authors: Reznichenko, Volodymyr
Advisor: Pezl, Tomáš
Referee: Tomeš, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8942
Keywords: občanství;vývoj;dvojí občanství;řízení o udělení občanství;Ruská federace
Keywords in different language: citizenship;development;dual citizenship;procedure for granting citizenship;Russian federation
Abstract: Práce se zabývá rozborem institutu státního občanství v České republice. Obsahuje historický průřez od roku 1918 až po současnou právní úpravu. Dále se autor věnuje jednotlivým způsobům jeho nabývání a pozbývání, dvojímu občanství a řízení o udělení českého občanství. V části věnované Ruské federaci zmiňuje historický vývoj institutu v bývalém SSSR a rozebírá současnou platnou právní úpravu.V závěru práce zhodnotí právní úpravu v obou státech a přístup k občanům.
Abstract in different language: This work is devoted to analysis of the state citizenship institute. It contains historical development of the meaning since 1918 till the current legal changings. Then the author analyses the ways of acquisition and loss of citizenship, the questions of dual citizenship, prcedure for granting citizenship of the Czech republic.In the chapters devoted to the Russian Federation we try to investigate the historical development od this problem in the former USSR and the valid modern laws,concerning the problems of citizenship. In conclusion we evaluate the legislation of both states and relationships between the states and citizens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Reznichenko 2 PE.pdfPosudek vedoucího práce570,8 kBAdobe PDFView/Open
Reznichenko II. TO.pdfPosudek oponenta práce643,86 kBAdobe PDFView/Open
Reznichenko prubeh II..pdfPrůběh obhajoby práce733,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.