Název: Teorie integrálů a jejich řešení
Další názvy: The theory of integrals and their solutions
Autoři: Doskočilová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Honzík, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8947
Klíčová slova: neurčitý integrál;určitý integrál;historie integrálu;metoda;integrování;per partes;substituční metoda;rozklad na parciální zlomky
Klíčová slova v dalším jazyce: indefinite integral;definite integral;integral history;method;integrating;by parts;substitution method;decomposition into partial fractions
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá řešením integrálů, v této práci řeším neurčité a určité integrály různými metodami. V této práci najdeme i historii integrálů a jejich použití ve fyzice.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with a solution integrals, in this work I deal with vague and definite integrals by various methods. In this work, we find the history of integrals and their applications in physics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Tereza Doskocilova.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho DP - Doskocilova.pdfPosudek vedoucího práce39,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doskocilova - opon..pdfPosudek oponenta práce68,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doskocilova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce32,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8947

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.