Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHonzíková, Jarmilacs
dc.contributor.authorBrožová, Lenkacs
dc.date.accepted2013-05-31cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:46:42Z-
dc.date.available2011-11-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:46:42Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-02-22cs
dc.identifier49045cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8950-
dc.description.abstractDiplomová práce představuje po stránce teoretické i praktické přehledný a srozumitelný materiál informující o činnosti malotřídních škol, inkluzi a integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami ve vyučovacím procesu ? v pracovních činnostech. Vypracované přípravy na vyučovací jednotku obsahují jednotlivé postupy a plány, které byly realizovány ve vyučovacích jednotkách v pracovních činnostech. Soubor námětů představuje jakousi ?kuchařku?, která neudává přesný návod práce, ale poukazuje na mé osobní zkušenosti a možné způsoby řešení. Realizované činnosti jsou doplněny reflexí a pořízeným osobním materiálem (fotodokumentace).cs
dc.format108 s. (129872), XVI s.(15185)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectSpecifika malotřídní školycs
dc.subjectprojektové vyučovánícs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectspeciálně vzdělávací potřebycs
dc.subjectrealizace pracovního námětucs
dc.titleIntegrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami \nl{}v pracovních činnostech na 1. stupni ZŠ v malotřídní školecs
dc.title.alternativeIntegration of pupils with special educational needs in work activities for small schoolsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra matematiky, fyziky a technické výchovycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis presents clear and understandable material in theoretical and practical point of view informing on the activities of the small schools, inclusion and integration of pupils with special educational needs in the educational process ? in work activities. The developed preparation for lessons include individual procedures and planes that have been implemented in teaching units in work activities. Set of ideas constitutes a ,,cookbook? that doesn´t give exat instructions work, but points to my personal experiences and possible solutions. Realized activities are completed and recorded by a personal reflection material(photographic).en
dc.subject.translatedSpecifics of the small schoolsen
dc.subject.translatedproject teachingen
dc.subject.translatedinclusionen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedspecial educational needsen
dc.subject.translatedimplementation of work subjecten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finalni podoba - celek-1.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
Brozova posudek DP-1.pdfPosudek vedoucího práce31,86 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Brozova.pdfPosudek oponenta práce112,01 kBAdobe PDFView/Open
Brozova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.