Title: Využití ICT v rovinné geometrii na 2. stupni ZŠ
Other Titles: The use of ICT technology in plane geometry on 2nd degree of primary school
Authors: Sochorová, Barbora
Advisor: Honzík, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8952
Keywords: software dynamické geometrie;kongnitivní počítačové technologie;Geonext;interaktivní tabule;Powerpoint;vizualizace;motivace;zpětná vazba
Keywords in different language: dynamic geometry software;kongnitivní computer technology;Geonext;interactive whiteboard;Powerpoint;visualization;motivation;feedback
Abstract: Tématem mé diplomové práce je využití ICT ve výuce rovinné geometrie na 2. stupni základní školy. Čtenáři se seznámí se softwarem dynamické geometrie, konkrétně s programem Geonext a s možnostmi využití interaktivní tabule a prezentačním programem Powerpoint. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na teoretické poznatky o využití ICT technologií, druhá praktická část ukazuje konkrétní využití jednotlivých programů a poslední část je zaměřena na dotazníkové šetření na základních školách.
Abstract in different language: The topic of my thesis is the use of ICT in teaching plane geometry to the 2nd primary school. Readers will learn the dynamic geometry software, namely software Geonext and how to use interactive whiteboards and PowerPoint presentations. The work is divided into three parts. The first part focuses on theoretical knowledge about the use of ICT, the second part shows the practical use of specific programs, and the last part is focused on a survey of primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti ICT v rovinne geometrie na 2. stupni ZS.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Sochorova.pdfPosudek vedoucího práce34,42 kBAdobe PDFView/Open
Sochorova - opon..pdfPosudek oponenta práce136,21 kBAdobe PDFView/Open
Sochorova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.