Název: Využití ICT v rovinné geometrii na 2. stupni ZŠ
Další názvy: The use of ICT technology in plane geometry on 2nd degree of primary school
Autoři: Sochorová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Honzík, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8952
Klíčová slova: software dynamické geometrie;kongnitivní počítačové technologie;Geonext;interaktivní tabule;Powerpoint;vizualizace;motivace;zpětná vazba
Klíčová slova v dalším jazyce: dynamic geometry software;kongnitivní computer technology;Geonext;interactive whiteboard;Powerpoint;visualization;motivation;feedback
Abstrakt: Tématem mé diplomové práce je využití ICT ve výuce rovinné geometrie na 2. stupni základní školy. Čtenáři se seznámí se softwarem dynamické geometrie, konkrétně s programem Geonext a s možnostmi využití interaktivní tabule a prezentačním programem Powerpoint. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na teoretické poznatky o využití ICT technologií, druhá praktická část ukazuje konkrétní využití jednotlivých programů a poslední část je zaměřena na dotazníkové šetření na základních školách.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis is the use of ICT in teaching plane geometry to the 2nd primary school. Readers will learn the dynamic geometry software, namely software Geonext and how to use interactive whiteboards and PowerPoint presentations. The work is divided into three parts. The first part focuses on theoretical knowledge about the use of ICT, the second part shows the practical use of specific programs, and the last part is focused on a survey of primary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyuziti ICT v rovinne geometrie na 2. stupni ZS.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho DP - Sochorova.pdfPosudek vedoucího práce34,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sochorova - opon..pdfPosudek oponenta práce136,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sochorova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8952

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.