Title: Problematika epidemie HIV/AIDS ve výuce regionální geografie Afriky na ZŠ (zaměření na východní Afriku)
Other Titles: The problem of HIV/ AIDS in regional geography in primary school education (focus on East Africa)
Authors: Vokounová Kavalírová, Miroslava
Advisor: Čechurová, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8964
Keywords: HIV;AIDS;východní Afrika;projekt;projektová metoda
Keywords in different language: HIV;AIDS;east Africa;project;project based learning
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje především na didaktickou transformaci problematiky HIV/AIDS pro šestý ročník ZŠ. Prvořadým cílem bylo na pozadí HIV/AIDS seznámit žáky s prací se základními statistickými daty, naučit je tvorbu jednoduchého sloupcového grafu a kartogramu. Odbornou část práce provází soubor původních kartogramů, zobrazujících změny postojů obyvatel východní Afriky ve vztahu k epidemii HIV/AIDS.
Abstract in different language: This thesis focuses on didactic transformation of HIV / AIDS for the sixth year of primary school. The primary objective was introduce students the work with basic statistical data, to teach the creation of a simple bar chart and cartogram. The professional part is accompanied by a set of original Cartograms, depicting the changing attitudes of the population of East Africa in relation to HIV / AIDS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFView/Open
VOKOUNOVA-KAVALIROVA_V.pdfPosudek vedoucího práce684,58 kBAdobe PDFView/Open
VOKOUNOVA_KAVALIROVA_O.pdfPosudek oponenta práce650,55 kBAdobe PDFView/Open
vokounova p.pdfPrůběh obhajoby práce188,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.