Název: Problematika epidemie HIV/AIDS ve výuce regionální geografie Afriky na ZŠ (zaměření na východní Afriku)
Další názvy: The problem of HIV/ AIDS in regional geography in primary school education (focus on East Africa)
Autoři: Vokounová Kavalírová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8964
Klíčová slova: HIV;AIDS;východní Afrika;projekt;projektová metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: HIV;AIDS;east Africa;project;project based learning
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje především na didaktickou transformaci problematiky HIV/AIDS pro šestý ročník ZŠ. Prvořadým cílem bylo na pozadí HIV/AIDS seznámit žáky s prací se základními statistickými daty, naučit je tvorbu jednoduchého sloupcového grafu a kartogramu. Odbornou část práce provází soubor původních kartogramů, zobrazujících změny postojů obyvatel východní Afriky ve vztahu k epidemii HIV/AIDS.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on didactic transformation of HIV / AIDS for the sixth year of primary school. The primary objective was introduce students the work with basic statistical data, to teach the creation of a simple bar chart and cartogram. The professional part is accompanied by a set of original Cartograms, depicting the changing attitudes of the population of East Africa in relation to HIV / AIDS.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOKOUNOVA-KAVALIROVA_V.pdfPosudek vedoucího práce684,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOKOUNOVA_KAVALIROVA_O.pdfPosudek oponenta práce650,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vokounova p.pdfPrůběh obhajoby práce188,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8964

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.