Název: Zdravotnická dokumentace
Další názvy: Medical documentation
Autoři: Trylčová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Kožíšková, Zlata
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8997
Klíčová slova: zdravotnická dokumentace;ošetřovatelská dokumentace dokumentace klienta;zdravotnické formuláře
Klíčová slova v dalším jazyce: medical documentation;health documentation;documentation of patients;nursing documentation
Abstrakt: V teoretické části práce je pozornost věnována obecné problematice zdravotnické dokumentace. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na formy, zásady a jednotlivé součásti zdravotnické dokumentace. Samostatná kapitola je věnována legislativě týkající se zdravotnické dokumentace. Poslední kapitola teoretické části se zabývá etikou vedení zdravotnické dokumentace. Praktická část obsahuje rozhovory vedené se všeobecnými sestrami, které odhalují jejich pohled na kvalitu zdravotnické dokumentace a jejich postoje k této problematice.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of the thesis, the focus is on general topics of medical documentation. Individual chapters focus on forms, policies, and individual components of medical documentation. A separate chapter is devoted to legislation on medical documentation. The last chapter of the theoretical part of the fun ethics of medical records. The practical part contains interviews led to general nurses, revealing their view of the quality of medical records and their positions on this issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Trylcova Marie-diplomova prace.pdfPlný text práce861,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trylcova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce103,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trylcova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce179,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trylcova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce410,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8997

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.