Title: Zdravotnická dokumentace
Other Titles: Medical documentation
Authors: Trylčová, Marie
Advisor: Kožíšková, Zlata
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8997
Keywords: zdravotnická dokumentace;ošetřovatelská dokumentace dokumentace klienta;zdravotnické formuláře
Keywords in different language: medical documentation;health documentation;documentation of patients;nursing documentation
Abstract: V teoretické části práce je pozornost věnována obecné problematice zdravotnické dokumentace. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na formy, zásady a jednotlivé součásti zdravotnické dokumentace. Samostatná kapitola je věnována legislativě týkající se zdravotnické dokumentace. Poslední kapitola teoretické části se zabývá etikou vedení zdravotnické dokumentace. Praktická část obsahuje rozhovory vedené se všeobecnými sestrami, které odhalují jejich pohled na kvalitu zdravotnické dokumentace a jejich postoje k této problematice.
Abstract in different language: In the theoretical part of the thesis, the focus is on general topics of medical documentation. Individual chapters focus on forms, policies, and individual components of medical documentation. A separate chapter is devoted to legislation on medical documentation. The last chapter of the theoretical part of the fun ethics of medical records. The practical part contains interviews led to general nurses, revealing their view of the quality of medical records and their positions on this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trylcova Marie-diplomova prace.pdfPlný text práce861,79 kBAdobe PDFView/Open
Trylcova_vedouci_DP.pdfPosudek vedoucího práce103,64 kBAdobe PDFView/Open
Trylcova_oponent_DP.pdfPosudek oponenta práce179,43 kBAdobe PDFView/Open
Trylcova_hodnoceni_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce410,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.