Název: Analýza fungování organizací na podporu rodin s předčasně narozenými dětmi v České republice
Další názvy: Analysis of functioning of organizations that support families with premature born children in the Czech Republic
Autoři: Křížová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Káňová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9011
Klíčová slova: občanský sektor;nezisková organizace;předčasně narozený jedinec
Klíčová slova v dalším jazyce: civil sector;nonprofit organizations;individuals born prematurely
Abstrakt: Cílem BP je analyzovat fungování organizací, které se věnují problematice předčasného či vícečetného porodu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje pojmy občanský sektor, neziskové organizace a předčasně narozený jedinec. V praktické části je uvedena metodologie, průběh výzkumu a výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: BP goal is to analyze the functioning of the organizations that deal with the problems of premature or multiple birth. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the concepts of civil sector, non-profit organizations and individuals born prematurely. In the practical part, the methodology and the research process and results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza fungovani organizaci na podporu rodin s predcasne narozenymi detmi v CR (Krizova).pdfPlný text práce978,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krizova VP.pdfPosudek vedoucího práce60,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krizova OP.pdfPosudek oponenta práce46,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krizova O.pdfPrůběh obhajoby práce16,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9011

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.