Název: Vzdělávání sluchově postižených v ČR
Další názvy: Education of the hearing impaired children in the capital city of Prague
Autoři: Rážová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Hanzlíček, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9017
Klíčová slova: sluchové postižení;vzdělávání;surdopedie;komunikace neslyšících;školy pro sluchově postižené;výuka neslyšících
Klíčová slova v dalším jazyce: hearing disability;education;surdopaedia;communication of the deaf;schools for the hearing impaired;deaf education
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na objasnění základní terminologie týkající se sluchového postižení, metodu výuky, způsob komunikace, nastavený systém vzdělávání a rovněž na samotné žáky. Práce se snaží přiblížit, jaké možnosti žáci mají a co si o nich myslí oni sami. Cílem této práce je zhodnotit, zda nabízené středoškolské obory na území města Prahy, jsou pro žáky se sluchovým postižením dostačující nebo zda mají jiné představy o své budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis deals with pass over of pupils with hearing disability to high school. The theoretical part is divided in two chapters. The first chapter is called Introduction into Surdopedy and dedicates to the surdopedy as a science, classification of hearing impairment, aetiology and diagnostics of hearing impairment and finally to communication of people with hearing impairment. The second chapter Education of People with Hearing Impairment deals with education methods of deaf people. Other parts of this chapter deals with types of schools and consulting services for people with hearing impairment and their integration and schools located in Prague which the research has been focussed on.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarskaPrace_VzdelavaniSluchPos_MonikaRazova2013.pdfPlný text práce517,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Razova VP.pdfPosudek vedoucího práce52,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Razova OP.pdfPosudek oponenta práce70,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Razova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9017

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.