Title: Vzdělávání sluchově postižených v ČR
Other Titles: Education of the hearing impaired children in the capital city of Prague
Authors: Rážová, Monika
Advisor: Hanzlíček, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9017
Keywords: sluchové postižení;vzdělávání;surdopedie;komunikace neslyšících;školy pro sluchově postižené;výuka neslyšících
Keywords in different language: hearing disability;education;surdopaedia;communication of the deaf;schools for the hearing impaired;deaf education
Abstract: Tato práce se zaměřuje na objasnění základní terminologie týkající se sluchového postižení, metodu výuky, způsob komunikace, nastavený systém vzdělávání a rovněž na samotné žáky. Práce se snaží přiblížit, jaké možnosti žáci mají a co si o nich myslí oni sami. Cílem této práce je zhodnotit, zda nabízené středoškolské obory na území města Prahy, jsou pro žáky se sluchovým postižením dostačující nebo zda mají jiné představy o své budoucnosti.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with pass over of pupils with hearing disability to high school. The theoretical part is divided in two chapters. The first chapter is called Introduction into Surdopedy and dedicates to the surdopedy as a science, classification of hearing impairment, aetiology and diagnostics of hearing impairment and finally to communication of people with hearing impairment. The second chapter Education of People with Hearing Impairment deals with education methods of deaf people. Other parts of this chapter deals with types of schools and consulting services for people with hearing impairment and their integration and schools located in Prague which the research has been focussed on.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarskaPrace_VzdelavaniSluchPos_MonikaRazova2013.pdfPlný text práce517,15 kBAdobe PDFView/Open
Razova VP.pdfPosudek vedoucího práce52,46 kBAdobe PDFView/Open
Razova OP.pdfPosudek oponenta práce70,26 kBAdobe PDFView/Open
Razova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9017

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.