Title: Německý jazyk na technických středních školách
Other Titles: Germany language on the technical high schools
Authors: Staňková, Lucie
Advisor: Heinrich, Dietmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9043
Keywords: učebnice;Společný evropský referenční rámec pro jazyky;rámcový vzdělávací program;kompetence;analýza učebnic;učebnice Sprechen Sie Deutsch?;učebnice Direkt
Keywords in different language: teaching material;Common european framework for languages;framework education programme;competence;analysis of teaching materials;school book Sprechen Sie Deutsch?;school book Direkt
Abstract: Práce se zabývá analýzou nejčastěji používaných učebních materiálů na středních odborných školách technického zaměření - Sprechen Sie Deutsch? a Direkt. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy a je vytvořen seznam kritérií pro následnou analýzu.V praktické části jsou učební materiály popsány a porovnány. V závěru jsou uvedeny největší rozdíly mezi učebnicemi a jejich nedostatky.
Abstract in different language: The main aim of this thesis is to analysis the teaching materials most frequently used at secondary technical schools ? Sprechen Sie Deutsch? and Direkt. The theoretical part of this thesis includes the explanation of basic concepts and the list of criteria for the follow-up analysis, while the practical part describes and compares the above-mentioned teaching materials. The conclusion refers to the most considerable differences between the textbooks and to their deficiencies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bachelorarbeit_stankova.pdfPlný text práce785,79 kBAdobe PDFView/Open
stankova_vp.pdfPosudek vedoucího práce291,77 kBAdobe PDFView/Open
stankova_op.pdfPosudek oponenta práce269,12 kBAdobe PDFView/Open
stankova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce124,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.