Název: Německý jazyk na technických středních školách
Další názvy: Germany language on the technical high schools
Autoři: Staňková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Heinrich, Dietmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9043
Klíčová slova: učebnice;Společný evropský referenční rámec pro jazyky;rámcový vzdělávací program;kompetence;analýza učebnic;učebnice Sprechen Sie Deutsch?;učebnice Direkt
Klíčová slova v dalším jazyce: teaching material;Common european framework for languages;framework education programme;competence;analysis of teaching materials;school book Sprechen Sie Deutsch?;school book Direkt
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou nejčastěji používaných učebních materiálů na středních odborných školách technického zaměření - Sprechen Sie Deutsch? a Direkt. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy a je vytvořen seznam kritérií pro následnou analýzu.V praktické části jsou učební materiály popsány a porovnány. V závěru jsou uvedeny největší rozdíly mezi učebnicemi a jejich nedostatky.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis is to analysis the teaching materials most frequently used at secondary technical schools ? Sprechen Sie Deutsch? and Direkt. The theoretical part of this thesis includes the explanation of basic concepts and the list of criteria for the follow-up analysis, while the practical part describes and compares the above-mentioned teaching materials. The conclusion refers to the most considerable differences between the textbooks and to their deficiencies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bachelorarbeit_stankova.pdfPlný text práce785,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stankova_vp.pdfPosudek vedoucího práce291,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stankova_op.pdfPosudek oponenta práce269,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
stankova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce124,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9043

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.