Název: Metafory v oblasti politiky
Další názvy: Metaphors in the area of politics
Autoři: Pulkrábková, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Höppnerová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9057
Klíčová slova: metafora;politika;denní tisk;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: metaphor;politics;daily press;analysis
Abstrakt: Bakalářská práce se jmenuje Metafory v oblasti politiky. Práce je zaměřena na oblast politiky v denní tisku. Práce se skládá ze dvou částí. V první části se nachází výklad pojmů metafora a politika. Dále je zde porovnání výkladu metafory a popis druhů a typů metafor z různé odborné literatury. Ve druhé části je popis analýzy, analyzovaných článků a vytýčení otázek. Dále se zde nachází vyexzerpované příklady dle jednotlivých kategorií. V závěru jsou zodpovězeny vytýčené otázky.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is called Metaphors in politics. The work is focused on the politics in the daily press. The work consists of two parts. The first part is the interpretation of the terms metaphor and politics. There is also a comparison of the interpretation of metaphors and descriptions of species and types of metaphors from various bibliography. In the second part is a description of the analysis, analyzed articles and defining issues. There are also examples by category. At the end are questions answered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce977,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pulkrabkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce195,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pulkrabkova_op.pdfPosudek oponenta práce425,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pulkrabkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce93,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9057

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.