Title: Metafory v oblasti politiky
Other Titles: Metaphors in the area of politics
Authors: Pulkrábková, Iveta
Advisor: Höppnerová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9057
Keywords: metafora;politika;denní tisk;analýza
Keywords in different language: metaphor;politics;daily press;analysis
Abstract: Bakalářská práce se jmenuje Metafory v oblasti politiky. Práce je zaměřena na oblast politiky v denní tisku. Práce se skládá ze dvou částí. V první části se nachází výklad pojmů metafora a politika. Dále je zde porovnání výkladu metafory a popis druhů a typů metafor z různé odborné literatury. Ve druhé části je popis analýzy, analyzovaných článků a vytýčení otázek. Dále se zde nachází vyexzerpované příklady dle jednotlivých kategorií. V závěru jsou zodpovězeny vytýčené otázky.
Abstract in different language: This work is called Metaphors in politics. The work is focused on the politics in the daily press. The work consists of two parts. The first part is the interpretation of the terms metaphor and politics. There is also a comparison of the interpretation of metaphors and descriptions of species and types of metaphors from various bibliography. In the second part is a description of the analysis, analyzed articles and defining issues. There are also examples by category. At the end are questions answered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce977,05 kBAdobe PDFView/Open
pulkrabkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce195,7 kBAdobe PDFView/Open
pulkrabkova_op.pdfPosudek oponenta práce425,51 kBAdobe PDFView/Open
pulkrabkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce93,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.