Title: Funktion der Partikeln im Deutschen
Other Titles: Function of the particle in German
Authors: Kračmerová, Halka
Advisor: Šíp, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9063
Keywords: částice;DWDS;korpus;němčina
Keywords in different language: particles;DWDS;corpus;german
Abstract: Práce "Funkce částic v němčině" sestává z praktické, teoretické část a přílohy. V teoretické části jsou popsány různá náhledy lingvistů na částice, jako napřílad Helbiga a Buschy, Duden Grammatik a Hentschel a Weydta. Praktická část je zpracována za pomoci DWDS korpusu. Cílem této práce je systematizovat a prohloubit teoretické i praktické znalosti vybraného tématu a prozkoumat funkce částic za pomoci DWDS korpusu. Příno této práce spočívá ve zpracování a srovnání náhledů a konceptů lingvistů, a také v použití DWDS korpusu v praktické části.
Abstract in different language: This thesis "Function of the particle in German" consists of practical, theoretical part and attachments. In the theoretical part describes the different views of linguists to particles such Helbig and Busch, Duden Grammatik and Hentschel and Weydt. The practical part is compiled with the help of DWDS corpus. The aim of this work is to systematize and deepen the theoretical and practical knowledge of a selected topic and explore the function of particles with the help of DWDS corpus. The contribution of this work lies in the processing and comparison of views and concepts of linguists, and also in use DWDS corpus in the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kracmerova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
kracmerova_vp.pdfPosudek vedoucího práce417,39 kBAdobe PDFView/Open
kracmerova_op.pdfPosudek oponenta práce276,39 kBAdobe PDFView/Open
kracmerova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce82,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.