Název: Funktion der Partikeln im Deutschen
Další názvy: Function of the particle in German
Autoři: Kračmerová, Halka
Vedoucí práce/školitel: Šíp, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9063
Klíčová slova: částice;DWDS;korpus;němčina
Klíčová slova v dalším jazyce: particles;DWDS;corpus;german
Abstrakt: Práce "Funkce částic v němčině" sestává z praktické, teoretické část a přílohy. V teoretické části jsou popsány různá náhledy lingvistů na částice, jako napřílad Helbiga a Buschy, Duden Grammatik a Hentschel a Weydta. Praktická část je zpracována za pomoci DWDS korpusu. Cílem této práce je systematizovat a prohloubit teoretické i praktické znalosti vybraného tématu a prozkoumat funkce částic za pomoci DWDS korpusu. Příno této práce spočívá ve zpracování a srovnání náhledů a konceptů lingvistů, a také v použití DWDS korpusu v praktické části.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis "Function of the particle in German" consists of practical, theoretical part and attachments. In the theoretical part describes the different views of linguists to particles such Helbig and Busch, Duden Grammatik and Hentschel and Weydt. The practical part is compiled with the help of DWDS corpus. The aim of this work is to systematize and deepen the theoretical and practical knowledge of a selected topic and explore the function of particles with the help of DWDS corpus. The contribution of this work lies in the processing and comparison of views and concepts of linguists, and also in use DWDS corpus in the practical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kracmerova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kracmerova_vp.pdfPosudek vedoucího práce417,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kracmerova_op.pdfPosudek oponenta práce276,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kracmerova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce82,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9063

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.