Název: Sezónní dynamika zooplanktonu rybníka Vydymáček u Plzně
Další názvy: The seasonal dynamics of zooplankton in the shallow pond Vydymáček near Plzeň
Autoři: Kreidlová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Šorf, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9135
Klíčová slova: sezónní dynamika;zooplankton;limnetická zóna;littorání zóna;Vydymáček;rotifera;cladocera;copepoda;tripleuchlanis plicata
Klíčová slova v dalším jazyce: seasonal dynamics;zooplankton;limnetic zone;littoral zone;Vydymáček;rotifera;cladocera;copepoda;tripleuchlanis plicata
Abstrakt: V roce 2012 byl studován zooplankton rybníka Vydymáček u Plzně. Byl srovnáván sezónní vývoj společenstva zooplanktonu limnetické a litorální zóny. Výsledky byly dávány do souvislostí s vybranými abiotickými a biotickými faktory prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: Zooplankton of pond Vydymáček near Plzeň was studied in 2012. Seasonal dynamics of zooplankton association of limnetic zone and littoral zone were compared. Reasults were given in relation to some abiotics and biotics factors of environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Veronika_Kreidlova.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kreidlova v.pdfPosudek vedoucího práce761,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kreidlova o.pdfPosudek oponenta práce640,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kreidlova.pdfPrůběh obhajoby práce168,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9135

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.