Název: Srovnání českých a slovenských přímých daní
Další názvy: Comparison of Czech and Slovak direct taxes
Autoři: Benešová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Nocar, Josef
Oponent: Vlček, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9159
Klíčová slova: Česká republika;Slovenská republika;přímá daň;srovnání;daň z příjmu fyzických osob;daň z příjmu právnických osob;silniční daň;daň dědická;daň darovací;daň z převodu nemovitosti;daň z nemovitosti
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech republic;Slovak republic;direct tax;comparison;personal income tax;corporate income tax;road tax;inheritance tax;donation tax;property tax;property transfers tax
Abstrakt: Diplomová práce srovnává české a slovenské přímé daně, mezi které patří daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, silniční daň, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí. Odlišnosti jednotlivých zemí jsou uvedeny a znázorněny na příkladech. Zjištěné rozdíly jsou vyhodnoceny a na jejich základě jsou doporučeny změny.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work compares czech and slovak direct taxes, which are personal income tax, corporate income tax, road tax, inheritance tax, donation tax, property tax and property transfer tax. Differences of individual taxes of both countries are demonstrated by examples. Found differences are evaluated and on their base are recommended some changes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP srovnani ceskych a slovenskych primych dani.pdfPlný text práce632,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Benesova.pdfPosudek vedoucího práce50,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pos.op.Benesova.pdfPosudek oponenta práce42,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prot. Benesova.pdfPrůběh obhajoby práce50,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9159

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.