Title: Srovnání českých a slovenských přímých daní
Other Titles: Comparison of Czech and Slovak direct taxes
Authors: Benešová, Lucie
Advisor: Nocar, Josef
Referee: Vlček, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9159
Keywords: Česká republika;Slovenská republika;přímá daň;srovnání;daň z příjmu fyzických osob;daň z příjmu právnických osob;silniční daň;daň dědická;daň darovací;daň z převodu nemovitosti;daň z nemovitosti
Keywords in different language: Czech republic;Slovak republic;direct tax;comparison;personal income tax;corporate income tax;road tax;inheritance tax;donation tax;property tax;property transfers tax
Abstract: Diplomová práce srovnává české a slovenské přímé daně, mezi které patří daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, silniční daň, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí. Odlišnosti jednotlivých zemí jsou uvedeny a znázorněny na příkladech. Zjištěné rozdíly jsou vyhodnoceny a na jejich základě jsou doporučeny změny.
Abstract in different language: Diploma work compares czech and slovak direct taxes, which are personal income tax, corporate income tax, road tax, inheritance tax, donation tax, property tax and property transfer tax. Differences of individual taxes of both countries are demonstrated by examples. Found differences are evaluated and on their base are recommended some changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP srovnani ceskych a slovenskych primych dani.pdfPlný text práce632,45 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Benesova.pdfPosudek vedoucího práce50,75 kBAdobe PDFView/Open
pos.op.Benesova.pdfPosudek oponenta práce42,37 kBAdobe PDFView/Open
prot. Benesova.pdfPrůběh obhajoby práce50,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.