Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAnderlová, Silvie
dc.contributor.authorIliadis, Petros
dc.contributor.refereeJánošíková, Petra
dc.date.accepted2013-08-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:58Z
dc.date.available2012-05-02cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:58Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier51735
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9164
dc.description.abstractV této práci zkoumáme problematiku právní úpravy důchodové reformy a s ní související skutečnosti, které s uskutečňováním penzijní reformy vznikají. Především se zaměříme na aktuální právní úpravu státního důchodu, také nazývaného jako první pilíř důchodového systému, dále na úpravu nově vzniklého druhého pilíře penzijního systému a na úpravu třetího pilíře. Podrobně se zaměříme na skutečnosti, které druhý pilíř zavádí a především na úpravu penzijních společností, které v rámci penzijní reformy vznikají. Zaměříme se na podmínky vzniku penzijních společností a některá z jejich práv a povinností. V další části práce se zabýváme penzijními fondy, zřízených penzijními společnostmi. Především se zaměříme na to, jaké druhy penzijních fondů vznikají a jaké jsou jejich jednotlivé investiční strategie.cs
dc.format87 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpenzijní systém v ČRcs
dc.subjectdůchodové spořenícs
dc.subjectpenzijní společnostics
dc.subjectpenzijní fondycs
dc.subjectdůchodová reformacs
dc.subjectdoplňkové penzijní spořenícs
dc.subjectprávní úprava penzijního systémucs
dc.subjectdemografický vývoj obyvatelstva v ČRcs
dc.titleFinančně právní aspekty penzijního spoření v ČRcs
dc.title.alternativeFinancial and legal aspects of pension savings in the Czech Republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra finančního práva a národního hospodářstvícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this work we examine the issue of pension reform legislation and the related fact that the implementation of the pension reform arise. In particular, we will focus on the current rules state pension, also called first pillar of the pension system, as well as the modification of the newly created second pillar of the pension system and the treatment of the third pillar. In detail, we focus on the fact that the second pillar establishes and especially to adjust the pension companies in the pension reform arise. We focus on the conditions of pension companies and any of their rights and obligations. In the next section we deal with pension funds, pension established companies. In particular, we will focus on what types of pension funds are formed and what are their individual investment strategy.en
dc.subject.translatedpension system in Czech republicen
dc.subject.translatedretirement savingsen
dc.subject.translatedpensionen
dc.subject.translatedpension fundsen
dc.subject.translatedpension reformen
dc.subject.translatedadditional pension savingsen
dc.subject.translatedpension scheme rulesen
dc.subject.translateddemographic changes in Czech republicen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Iliadis - Financne pravni aspekty duchodove reformy (Automaticky ulozeno).pdfPlný text práce617,01 kBAdobe PDFView/Open
iliadis ved.p..pdfPosudek vedoucího práce68,59 kBAdobe PDFView/Open
SCAN1232_000.pdfPosudek oponenta práce44,76 kBAdobe PDFView/Open
prot. Iliadis.pdfPrůběh obhajoby práce49,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.