Název: Právní problematika daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitosti
Další názvy: Legal issues of inheritance tax, gift tax and real estate transfer tax
Autoři: Koubek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Jaroslav
Oponent: Vlček, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9166
Klíčová slova: daň dědická;daň darovací;daň z převodu nemovitosti;efektivnost daní
Klíčová slova v dalším jazyce: inheritance tax;gift tax;real estate transfer tax;tax efficiency
Abstrakt: Cílem práce je především seznámit čtenáře s problematikou daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitosti z širšího pohledu, s jejich zasazením do systému daní České republiky a zároveň prezentovat jejich efektivnost v kontextu s oprávněností existence těchto daní a předložit případné řešení, které by vedlo ke zlepšení problematiky transferových daní.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma thesis is primarily to acquaint the reader with the issue of inheritance tax, gift tax and real estate transfer tax from a broader perspective, with its setting in the tax system of the Czech Republic as well as presenting their effectiveness in the context of the legitimacy of the existence of these taxes and to present possible solutions that would to improve the problem of transfer taxes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin Koubek - Pravni problematika dane dedicke, darovaci a dane z prevodu nemovitosti.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Koubek.pdfPosudek vedoucího práce57,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op. p. Koubek.pdfPosudek oponenta práce49,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Koubek.pdfPrůběh obhajoby práce48,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9166

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.