Název: ČNB a její dohled nad poskytováním úvěrů v ČR
Další názvy: The Czech National Bank and its supervision of providing of credit in the Czech Republic
Autoři: Král, Martin
Vedoucí práce/školitel: Anderlová, Silvie
Oponent: Seknička, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9168
Klíčová slova: Česká národní banka;dohled;kontrola;odpovědnost ČNB;půjčka;regulace;bankovní úvěry;nebankovní úvěry;úvěry
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech national bank;supervision;control;responsibility of CNB;loan;regulation;bank loans;non-bank loans
Abstrakt: Práce je zaměřena na dohled a regulaci trhu s úvěry Českou národní bankou. Zabývá se vznikem úvěrů, historií, nejčastějšími pojmy z této oblasti, právním zakotvením úvěrů a jejich dohledu, funkcí dohledu ČNB a v neposlední řadě srovnáním bankovních a nebankovních půjček.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the supervision and regulation of credit markets by the Czech National Bank. It deals with the emergence of credit history, the most common concepts of this field, legal anchoring of credit and supervisory functions of CNB and finally a comparison of bank and non-bank loans.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFP) / Theses (DFL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
CNB_a_jeji_dohled_nad_poskytovanim_uveru_v_CR.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Kral.pdfPosudek vedoucího práce64,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op. pos. Kral.pdfPosudek oponenta práce79,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prot. Kral.pdfPrůběh obhajoby práce53,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9168

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.