Title: Právní úprava daně z příjmu z živnostenského podnikání
Other Titles: The legislation of income tax from self-employed business
Authors: Soukup, David
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Vlček, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9174
Keywords: historie daní;základ daně;funkce daně;druhy daně;daňový systém;daňové náklady;paušální náklady;příjmy živnostníka;živnostenské oprávnění;příklad výpočtu daně;příklad výpočtu zdravotního pojištění;příklad výpočtu sociálního pojištění;živnost;druhy živnosti;ohlašovací živnost;koncesovaná živnost;právní úprava;evidence živnostníků;živnostenská kontrola
Keywords in different language: history of taxes;tax base;tax function;all kind of tax;tax system;tax charges;flat charges;incomes;craft licence;example of tax calculation;example of medical insurance calculation;example of social insurance calculation;craft;kinds of craft;announce craft;franchise craft;legislation;evidence of self-employed;craft control
Abstract: Tato práce se zaměřuje zpočátku na vysvětlení vývoje a důvodu vzniku daní v historii světové i české. Dále jsou vysvětleny základní pojmy, které se k dani z příjmu obecně vztahují. Poté je podán přechod přímo k příjmům z živnostenského podnikání, kde je zpočátku vysvětleno živnostenské podnikání jako pojem, jaké jsou jeho druhy. Poslední kapitoly se již věnují konkrétně příjmům a nákladům, zdravotnímu a sociálnímu pojištění živnostníka při stanovení základu daně. V konečně fázi pak najdeme konkrétně vysvětlení daně živnostníka včetně praktického příkladu na výpočet daně, zdravotního a sociálního pojištění.
Abstract in different language: At the beginning of this thesis is the world and czech history of tax. The next chapter is about the basic terms of income tax. Then this thesis is about the term of craft and about the kinds of craft. At next chapters there are informations about incomes, charges, medical insurance, social insurance and self-employed income tax.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Pravni uprava dane z prijmu z zivnostenskeho podnikani - David Soukup.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
ved. pr. Soukup.pdfPosudek vedoucího práce63,49 kBAdobe PDFView/Open
op.pos. Soukup.pdfPosudek oponenta práce69,24 kBAdobe PDFView/Open
protokol Soukup.pdfPrůběh obhajoby práce50,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.