Název: Právní úprava daně z příjmu z živnostenského podnikání
Další názvy: The legislation of income tax from self-employed business
Autoři: Soukup, David
Vedoucí práce/školitel: Anderlová, Silvie
Oponent: Vlček, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9174
Klíčová slova: historie daní;základ daně;funkce daně;druhy daně;daňový systém;daňové náklady;paušální náklady;příjmy živnostníka;živnostenské oprávnění;příklad výpočtu daně;příklad výpočtu zdravotního pojištění;příklad výpočtu sociálního pojištění;živnost;druhy živnosti;ohlašovací živnost;koncesovaná živnost;právní úprava;evidence živnostníků;živnostenská kontrola
Klíčová slova v dalším jazyce: history of taxes;tax base;tax function;all kind of tax;tax system;tax charges;flat charges;incomes;craft licence;example of tax calculation;example of medical insurance calculation;example of social insurance calculation;craft;kinds of craft;announce craft;franchise craft;legislation;evidence of self-employed;craft control
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje zpočátku na vysvětlení vývoje a důvodu vzniku daní v historii světové i české. Dále jsou vysvětleny základní pojmy, které se k dani z příjmu obecně vztahují. Poté je podán přechod přímo k příjmům z živnostenského podnikání, kde je zpočátku vysvětleno živnostenské podnikání jako pojem, jaké jsou jeho druhy. Poslední kapitoly se již věnují konkrétně příjmům a nákladům, zdravotnímu a sociálnímu pojištění živnostníka při stanovení základu daně. V konečně fázi pak najdeme konkrétně vysvětlení daně živnostníka včetně praktického příkladu na výpočet daně, zdravotního a sociálního pojištění.
Abstrakt v dalším jazyce: At the beginning of this thesis is the world and czech history of tax. The next chapter is about the basic terms of income tax. Then this thesis is about the term of craft and about the kinds of craft. At next chapters there are informations about incomes, charges, medical insurance, social insurance and self-employed income tax.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFP) / Theses (DFL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Pravni uprava dane z prijmu z zivnostenskeho podnikani - David Soukup.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved. pr. Soukup.pdfPosudek vedoucího práce63,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.pos. Soukup.pdfPosudek oponenta práce69,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Soukup.pdfPrůběh obhajoby práce50,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9174

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.