Název: Financování zdravotnictví z pohledu pacienta
Další názvy: The financing health care from the viewpoint of the patient
Autoři: Svitáková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Anderlová, Silvie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9175
Klíčová slova: pacient;zdravotnictví;Bismarckův model;Beveridgův model;Semošekův model;veřejné zdravotní pojištění;regulační poplatky
Klíčová slova v dalším jazyce: patient;health;Bismarck´s model;Beveridge´s model;Semašek´s model;public health insurance;regulatory fees
Abstrakt: Práce je zaměřena na financování zdravotnictví z pohledu pacienta. V první části jsou obecné pojmy vystihující danou problematiku, druhá část představuje historický exkurz systémy financování. V další jsou uvedeny zdroje financování - státní rozpočet, rozpočty vyšších a nižších územních samosprávných celků, veřejné zdravotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění a regulační poplatky (nejen v České republice, ale také v sousedních státech). S tím také souvisí práva a povinnosti pacienta, které jsou součástí práce. Na závěr je využito dotazníkového šetření pro zjištění finančního ohodnocení zdravotnického personálu.
Abstrakt v dalším jazyce: Financing of the health service is, from the patient´s point of view, a complex system regarding fundraising. The patient finances the health service, and thus health care, through taxes returned to the state budget. The next is the healthcare insurance and the regulatory fees. The system of the public health insurance went through historical development. The systems differ according to citizens contributing to the health care funding. The first, so called Bismarck model. Next model is the state health care consisting of two branches, Beveridge´s and Semašek´s models. There could be no health care funding without legislative. Fundamental legal document is surely the Constitution of the Czech Republic and Charter of Fundamental Rights and Freedoms. The entire matter would not be applicable without particular terminology. The basic term is the definition of health care and health policy of the state. Other terms include health, or illness and mainly the definition of term patient.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Financovani zdravotnictvi z pohledu pacienta.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.pr. Svitakova.pdfPosudek vedoucího práce44,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.p.Svitakova.pdfPosudek oponenta práce57,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Svitakova.pdfPrůběh obhajoby práce39,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9175

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.