Title: Financování zdravotnictví z pohledu pacienta
Other Titles: The financing health care from the viewpoint of the patient
Authors: Svitáková, Klára
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9175
Keywords: pacient;zdravotnictví;Bismarckův model;Beveridgův model;Semošekův model;veřejné zdravotní pojištění;regulační poplatky
Keywords in different language: patient;health;Bismarck´s model;Beveridge´s model;Semašek´s model;public health insurance;regulatory fees
Abstract: Práce je zaměřena na financování zdravotnictví z pohledu pacienta. V první části jsou obecné pojmy vystihující danou problematiku, druhá část představuje historický exkurz systémy financování. V další jsou uvedeny zdroje financování - státní rozpočet, rozpočty vyšších a nižších územních samosprávných celků, veřejné zdravotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění a regulační poplatky (nejen v České republice, ale také v sousedních státech). S tím také souvisí práva a povinnosti pacienta, které jsou součástí práce. Na závěr je využito dotazníkového šetření pro zjištění finančního ohodnocení zdravotnického personálu.
Abstract in different language: Financing of the health service is, from the patient´s point of view, a complex system regarding fundraising. The patient finances the health service, and thus health care, through taxes returned to the state budget. The next is the healthcare insurance and the regulatory fees. The system of the public health insurance went through historical development. The systems differ according to citizens contributing to the health care funding. The first, so called Bismarck model. Next model is the state health care consisting of two branches, Beveridge´s and Semašek´s models. There could be no health care funding without legislative. Fundamental legal document is surely the Constitution of the Czech Republic and Charter of Fundamental Rights and Freedoms. The entire matter would not be applicable without particular terminology. The basic term is the definition of health care and health policy of the state. Other terms include health, or illness and mainly the definition of term patient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financovani zdravotnictvi z pohledu pacienta.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
ved.pr. Svitakova.pdfPosudek vedoucího práce44,98 kBAdobe PDFView/Open
op.p.Svitakova.pdfPosudek oponenta práce57,79 kBAdobe PDFView/Open
protokol Svitakova.pdfPrůběh obhajoby práce39,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.