Název: Finančně-právní aspekty financování penzijních fondů
Další názvy: Financial and Legal Aspects of the Pension Funds financing
Autoři: Tomanová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Seknička, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9176
Klíčová slova: penzijní fondy;penzijní společnosti;transformované fondy;právní aspekty;financování;dohled;penzijní reforma
Klíčová slova v dalším jazyce: pension funds;pension companies;transformed funds;legal aspects;financing;control;pension reform
Abstrakt: Téma mé diplomové práce je finančně-právní aspekty financování penzijních fondů. V práci jsem se soustředila na penzijní fondy, penzijní společnosti a transformované fondy. V první kapitole jsem se věnovala převážně charakteristice, historii, vývoji penzijních fondů, transformovaných fondů a penzijních společností. Dále jsem psala o penzijní reformě a penzijním připojištění. V druhé kapitole jsem se věnovala financování penzijních fondů, transformovaných fondů a penzijních společností, daňovým úsporám a hospodaření. Ve třetí kapitole jsem popisovala regulaci a dohled a věnovala jsem se jednotlivým správním deliktům v souvisloti s touto problematikou. V poslední kapitole jsem rozebírala důvody důchodové reformy, dále jsem se věnovala penzijním společnostem, schvalovacímu procesu legislativy a také II. pilíři a III. pilíři.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my Thesis is ?Financial and legal aspects of the Pension Funds financing?. In my Thesis I focused on Pension Funds, Pension Companies and Transformed Funds. In the first chapter, I primarily characterized the above stated definitions, their history and their progress in development. I also focused on the very actual topic in Czech Republic ? Pension reform and Pension insurance. In the second chapter of my Thesis I wrote about financing the Pension and Transformed Funds, about possible tax savings and the economy involved itself. In the last chapter I described the whole regulation and the control surveillance over the Pension structure. I also made clear what the main reasons are for Pension Reform and its legislative approval process, both in the 1st and the 2nd pillar of Pension funds.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Tomanova.pdfPosudek vedoucího práce44,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.p. Tomanova.pdfPosudek oponenta práce55,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prot. Tomanova.pdfPrůběh obhajoby práce48,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9176

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.