Title: Finančně-právní aspekty financování penzijních fondů
Other Titles: Financial and Legal Aspects of the Pension Funds financing
Authors: Tomanová, Alena
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Seknička, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9176
Keywords: penzijní fondy;penzijní společnosti;transformované fondy;právní aspekty;financování;dohled;penzijní reforma
Keywords in different language: pension funds;pension companies;transformed funds;legal aspects;financing;control;pension reform
Abstract: Téma mé diplomové práce je finančně-právní aspekty financování penzijních fondů. V práci jsem se soustředila na penzijní fondy, penzijní společnosti a transformované fondy. V první kapitole jsem se věnovala převážně charakteristice, historii, vývoji penzijních fondů, transformovaných fondů a penzijních společností. Dále jsem psala o penzijní reformě a penzijním připojištění. V druhé kapitole jsem se věnovala financování penzijních fondů, transformovaných fondů a penzijních společností, daňovým úsporám a hospodaření. Ve třetí kapitole jsem popisovala regulaci a dohled a věnovala jsem se jednotlivým správním deliktům v souvisloti s touto problematikou. V poslední kapitole jsem rozebírala důvody důchodové reformy, dále jsem se věnovala penzijním společnostem, schvalovacímu procesu legislativy a také II. pilíři a III. pilíři.
Abstract in different language: The topic of my Thesis is ?Financial and legal aspects of the Pension Funds financing?. In my Thesis I focused on Pension Funds, Pension Companies and Transformed Funds. In the first chapter, I primarily characterized the above stated definitions, their history and their progress in development. I also focused on the very actual topic in Czech Republic ? Pension reform and Pension insurance. In the second chapter of my Thesis I wrote about financing the Pension and Transformed Funds, about possible tax savings and the economy involved itself. In the last chapter I described the whole regulation and the control surveillance over the Pension structure. I also made clear what the main reasons are for Pension Reform and its legislative approval process, both in the 1st and the 2nd pillar of Pension funds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Tomanova.pdfPosudek vedoucího práce44,4 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Tomanova.pdfPosudek oponenta práce55,61 kBAdobe PDFView/Open
prot. Tomanova.pdfPrůběh obhajoby práce48,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.