Název: Problematika zamezení dvojímu zdanění
Další názvy: The issue of avoidance the double taxation
Autoři: Vondráčková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Anderlová, Silvie
Oponent: Nocar, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9178
Klíčová slova: mezinárodní dvojí zdanění;smlouvy o zamezení dvojího zdanění;daňové rezidentství
Klíčová slova v dalším jazyce: international double taxation;agreements for the avoidance of the double taxation;tax residency
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou dvojího zdanění. Práce objasňuje jednotlivé instituty a principy mezinárodního daňového práva. Pojednává o vnitrostátní úpravě zdanění, o zdanění na mezinárodním poli, daňových únicích jako reakcí na příliš vysoké zdanění. Dále se zabývá mezinárodními daňovými smlouvami, jsou rozebrány jednotlivé smluvní modely. V rámci práce je rozebrána Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this diploma thesis is the issue of avoidance the double taxation. This thesis clarifies the various institutes and principles of international tax law. It deals with the national concept of taxation, with international taxation, tax evasions as a reaction to immoderate taxation. Then it deals with international tax treaties, analyzes individual contract models. This thesis includes chapter about the double taxation treaty between the Czech Republic and Slovakia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Problematika zamezeni dvojimu zdaneni.pdfPlný text práce533,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved. pr. Vondrackova.pdfPosudek vedoucího práce47,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.pos.Vondrackova.pdfPosudek oponenta práce42,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Vondrackova.pdfPrůběh obhajoby práce48,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9178

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.