Title: Problematika zamezení dvojímu zdanění
Other Titles: The issue of avoidance the double taxation
Authors: Vondráčková, Aneta
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Nocar, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9178
Keywords: mezinárodní dvojí zdanění;smlouvy o zamezení dvojího zdanění;daňové rezidentství
Keywords in different language: international double taxation;agreements for the avoidance of the double taxation;tax residency
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou dvojího zdanění. Práce objasňuje jednotlivé instituty a principy mezinárodního daňového práva. Pojednává o vnitrostátní úpravě zdanění, o zdanění na mezinárodním poli, daňových únicích jako reakcí na příliš vysoké zdanění. Dále se zabývá mezinárodními daňovými smlouvami, jsou rozebrány jednotlivé smluvní modely. V rámci práce je rozebrána Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.
Abstract in different language: The theme of this diploma thesis is the issue of avoidance the double taxation. This thesis clarifies the various institutes and principles of international tax law. It deals with the national concept of taxation, with international taxation, tax evasions as a reaction to immoderate taxation. Then it deals with international tax treaties, analyzes individual contract models. This thesis includes chapter about the double taxation treaty between the Czech Republic and Slovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problematika zamezeni dvojimu zdaneni.pdfPlný text práce533,83 kBAdobe PDFView/Open
ved. pr. Vondrackova.pdfPosudek vedoucího práce47,55 kBAdobe PDFView/Open
op.pos.Vondrackova.pdfPosudek oponenta práce42,98 kBAdobe PDFView/Open
protokol Vondrackova.pdfPrůběh obhajoby práce48,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.