Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVlček, Zdeněkcs
dc.contributor.authorŠnajdr, Pavelcs
dc.contributor.refereeJánošíková, Petracs
dc.date.accepted2013-05-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:49:04Z-
dc.date.available2012-09-26cs
dc.date.available2014-02-06T12:49:04Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-28cs
dc.identifier52307cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9179-
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je téma pojišťovací zprostředkovatele a likvidátoři pojistných událostí.První část práce je zaměřena na pojišťovnictví, zejména na vývoj pojišťovnictví včetně právní úpravy až do současné doby. Druhá část práce je věnována fungování pojišťoven na pojistném trhu, přičemž stěžejní část této diplomové práce je věnována pojišťovacím zprostředkovatelům a samostaným likvidátorům pojistných událostí, kde jsou podrobně rozebrány podmínky výkonu těchto činností. Třetí část této práce je věnována výkonu státního dozoru prováděné státem nad pojišťovacími zprostředkovateli a samostanými likvidátory pojistných událostí včetně správního trestání.cs
dc.format102 s.(204 536)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpojišťovnictvícs
dc.subjectvývoj pojišťovnictvícs
dc.subjectprávní úprava pojišťovnictvícs
dc.subjectpojišťovnycs
dc.subjectpojištěnícs
dc.subjectzajištěnícs
dc.subjectsamostatný likvidátor pojistných událostícs
dc.subjectpojišťovací zprostředkovatelcs
dc.subjectpojišťovací agentcs
dc.subjectprovizní systémcs
dc.subjectpojišťovací makléřcs
dc.subjectstátní dozor.cs
dc.titlePojišťovací zprostředkovatelé a likvidátoři pojistných událostícs
dc.title.alternativeInsurance Intermediaries and Insurance Adjustersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra finančního práva a národního hospodářstvícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe topic of my thesis is an insurance broker´s and adjuster´s role. The first part of the thesis is focused on insurance, mainly on the matter of its development including legislation up to the current time. The second part of the thesis deals with the functioning of the insurance companies in the insurance market whereas the main part of the thesis is focused on the insurance brokers and indivudual adjusters where the conditions of performance of the above mentioned positions has been described in detail. The third part of the thesis deals with the national supervising bodies over the insurance brokers and individual adjusters including the administrative punishmentsen
dc.subject.translatedinsuranceen
dc.subject.translateddevelopment of insuranceen
dc.subject.translatedinsurance legislationen
dc.subject.translatedreinsuranceen
dc.subject.translatedinsurance intermediaries and insurance Adjustersen
dc.subject.translatedagenten
dc.subject.translatedinsurance brokeren
dc.subject.translatedremuneration systemen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce467,73 kBAdobe PDFView/Open
ved.p Snajdr.pdfPosudek vedoucího práce45,34 kBAdobe PDFView/Open
op.prace snajdr.pdfPosudek oponenta práce43,7 kBAdobe PDFView/Open
protokol snajdr.pdfPrůběh obhajoby práce36,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.