Title: Finančněprávní aspekty likvidace pojistných událostí
Other Titles: Aspects of claim investigation in financial law
Authors: Tomášková, Jana
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9181
Keywords: pojištění;pojišťovnictví;pojistná událost;likvidace pojistných událostí
Keywords in different language: insurance;claims in insurance;insurance events
Abstract: Práce je zaměřena na praktické problémy při likvidaci pojistných událostí, zohledňuje finančněprávní aspekty z pohledu pojistitelů, pojištěných i nezávislých likvidátorů. Práce ilustruje, jakým způsobem jsou upravena práva a povinnosti pojištěných i pojistitelů. Práce se zaměřuje hlavně na praktické problémy z hlediska vlastního výzkumu.
Abstract in different language: The work is focused on practical problems in settlement of claims, taking into account legal financial aspects from the perspective of insurers, insured and independent adjusters. The work illustrates how the regulated rights and obligations of the insured and insurers. The work focuses primarily on the practical problems of their own research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- finalni verze.pdfPlný text práce725,67 kBAdobe PDFView/Open
SCAN1231_000.pdfPosudek vedoucího práce52,24 kBAdobe PDFView/Open
tomaskova op.p..pdfPosudek oponenta práce38,38 kBAdobe PDFView/Open
prot. Tomaskova.pdfPrůběh obhajoby práce54,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.