Název: Finančněprávní aspekty likvidace pojistných událostí
Další názvy: Aspects of claim investigation in financial law
Autoři: Tomášková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Anderlová, Silvie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9181
Klíčová slova: pojištění;pojišťovnictví;pojistná událost;likvidace pojistných událostí
Klíčová slova v dalším jazyce: insurance;claims in insurance;insurance events
Abstrakt: Práce je zaměřena na praktické problémy při likvidaci pojistných událostí, zohledňuje finančněprávní aspekty z pohledu pojistitelů, pojištěných i nezávislých likvidátorů. Práce ilustruje, jakým způsobem jsou upravena práva a povinnosti pojištěných i pojistitelů. Práce se zaměřuje hlavně na praktické problémy z hlediska vlastního výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on practical problems in settlement of claims, taking into account legal financial aspects from the perspective of insurers, insured and independent adjusters. The work illustrates how the regulated rights and obligations of the insured and insurers. The work focuses primarily on the practical problems of their own research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFP) / Theses (DFL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP- finalni verze.pdfPlný text práce725,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN1231_000.pdfPosudek vedoucího práce52,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
tomaskova op.p..pdfPosudek oponenta práce38,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prot. Tomaskova.pdfPrůběh obhajoby práce54,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9181

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.