Název: Digitálně řízená stejnosměrná elektronická zátěž s rozhraním USB
Další názvy: Digitally-Controlled Electronic DC Load with USB Interface
Autoři: Rada, Jan
Vedoucí práce/školitel: Pajer, Ondřej
Pajer, Ondřej
Oponent: Moldaschl, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9184
Klíčová slova: elektronická zátěž;režim konstantního proudu;výkonový tranzistor;regulační smyčka;galvanické oddělení;senzor proudu
Klíčová slova v dalším jazyce: electronic load;constant current mode;power transistor;regulation feedback;galvanic isolation;current sensor
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí digitálně řízené stejnosměrné elektronické zátěže o příkonu až 1 kW. Nejprve je stručně definován pojem elektronická zátěž, poté následuje samotný návrh a následné simulace pro ověření dosažitelných parametrů. Další kapitola se věnuje vlastní realizaci včetně mechanické konstrukce. Následující část se zabývá stručným popisem firmwaru a možnostmi ovládání zátěže. Měřené parametry jsou uvedeny v šesté kapitole a jejich výsledky jsou diskutovány v závěru práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with design and construction of digitally controlled electronic DC load with input power to 1 kW. Firstly, the definition of electronic load is explained, secondly design is executed and its functions are checked by the simulations. The next chapter is focused on realization, including the mechanical construction. In addition to it, the simply description of firmware and the control possibilities are mentioned. Chapter six deals with performance measuring and the obtained results are discussed in conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Jan Rada final.pdfPlný text práce5,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053467_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce408,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053467_oponent.pdfPosudek oponenta práce464,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053467_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9184

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.