Title: Strukturované drama jako prostředek výuky ruského romantismu v hudební výchově na střední škole
Other Titles: Role drama as a means of teaching russian romanticism in musical education in secondary schools
Authors: Gažák, Miroslav
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Lišková, Štěpánka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9217
Keywords: romantismus;ruská národní hudba;Mocná hrstka;Modest Petrovič Musorgskij;výstava;strukturované drama;dramatická výchova
Keywords in different language: romanticism;russian national music;The Mighty Handful;Modest Petrovich Mussorgsky;exhibition;structured drama;drama
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá způsobem tvořivé výuky hudební výchovy na střední škole. Jejím tématem je období romantismu, konkrétněji ruská národní hudba 19. století a skladatelé známí coby Mocná hrstka, zejména pak osobnost skladatele Modesta Petroviče Musorgského. Cílem práce je představení strukturovaného dramatu ze života tohoto skladatele zakončeného prací se suitou Obrázky z výstavy. Součástí je také popis realizace vytvořeného dramatu a její reflexe. V teoretické části práce jsou představena teoretická východiska z oblasti probíraného obsahu (teorie a dějin hudby) i z oblasti použité metody (strukturovaného dramatu). V části praktické je pak krok za krokem představen vytvořený výukový blok a jeho průběh u laboratorních skupin.
Abstract in different language: The object of this thesis is the use of creative methods in teaching music and music history in secondary schools. Its main concern is the period of romanticism, more specifically the 19th century Russian national music and composers known as 'The Five' or 'The Mighty Handful', and especially the personality of composer Modest Petrovich Mussorgsky. The goal is presenting a structured drama from the life of this composer, ending with his cycle of piano pieces called Pictures at an Exhibition. Part of the thesis is a desription of the relization of the created drama and reflections on the process. The theoretical part of the thesis presents the theoretical starting points form the respective fields (music theory and history of music) and also from the field of the method that was used (structured drama). The practical part consists of a step-by-step presentation of the lesson that was created and the process of teaching two experimental groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Miroslav Gazak.pdfPlný text práce10,73 MBAdobe PDFView/Open
Gazak_hodnoceni_DP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce630,39 kBAdobe PDFView/Open
Gazak_posudek_DP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce627,3 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Gazak.pdfPrůběh obhajoby práce173,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.