Title: Bohuslav Martinů - operní dílo se zaměřením na Hry o Marii a roli Paskaliny
Other Titles: Bohuslav Martinu - opera production with intention of The Miracles of Mary and Paskalina´s role
Authors: Antošová, Lucie-Elisabeth
Advisor: Bezděk, Jiří
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9218
Keywords: Bohuslav Martinů;operní tvorba;Hry o Marii;charakteristika postav;Paskalina;interpretace
Keywords in different language: Bohuslav Martinu;opera production;The Miracles of Mary;characteristic of characters;Pascalina;interpretation
Abstract: Bohuslav Martinů byl jedním z významných českých skladatelů 20. století. Jeho operní tvorba je velmi rozmanitá, komponoval nejen opery pro divadelní scénu, ale také opery rozhlasové a televizní. Má práce pojednává o operách Bohuslava Martinů se zaměřením na operu Hry o Marii. Ve své práci jsem rovněž přiblížila postavu Paskaliny ze čtvrté hry Sestra Paskalina. Vytýčila jsem požadavky pro správnou interpretaci role a možné problémy spojené s nastudováním role.
Abstract in different language: Bohuslav Martinu was a famous Czech composer of the 20. century. His works of opera are very various. He composed operas not only for theatre stage, but too for television and for radio. My work is concerned with Martinu´ s works of opera and is focused on opera The Miracles of Mary. In my work I described the central character of Pascalina from the fourth Miracle ? Sister Pascalina. I set the possible problems associated with studying of role and requirements for good interpretation of role.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L.-E.Antosova, B. Martinu, operni dilo se zamerenim na Hry o Marii a roli Paskaliny.pdfPlný text práce6,79 MBAdobe PDFView/Open
Antosova_hodnoceni_DP_vedouci_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce578,18 kBAdobe PDFView/Open
Antosova_posudek_DP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce551,35 kBAdobe PDFView/Open
Antosova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce141,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.