Název: Bohuslav Martinů - operní dílo se zaměřením na Hry o Marii a roli Paskaliny
Další názvy: Bohuslav Martinu - opera production with intention of The Miracles of Mary and Paskalina´s role
Autoři: Antošová, Lucie-Elisabeth
Vedoucí práce/školitel: Bezděk, Jiří
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9218
Klíčová slova: Bohuslav Martinů;operní tvorba;Hry o Marii;charakteristika postav;Paskalina;interpretace
Klíčová slova v dalším jazyce: Bohuslav Martinu;opera production;The Miracles of Mary;characteristic of characters;Pascalina;interpretation
Abstrakt: Bohuslav Martinů byl jedním z významných českých skladatelů 20. století. Jeho operní tvorba je velmi rozmanitá, komponoval nejen opery pro divadelní scénu, ale také opery rozhlasové a televizní. Má práce pojednává o operách Bohuslava Martinů se zaměřením na operu Hry o Marii. Ve své práci jsem rovněž přiblížila postavu Paskaliny ze čtvrté hry Sestra Paskalina. Vytýčila jsem požadavky pro správnou interpretaci role a možné problémy spojené s nastudováním role.
Abstrakt v dalším jazyce: Bohuslav Martinu was a famous Czech composer of the 20. century. His works of opera are very various. He composed operas not only for theatre stage, but too for television and for radio. My work is concerned with Martinu´ s works of opera and is focused on opera The Miracles of Mary. In my work I described the central character of Pascalina from the fourth Miracle ? Sister Pascalina. I set the possible problems associated with studying of role and requirements for good interpretation of role.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
L.-E.Antosova, B. Martinu, operni dilo se zamerenim na Hry o Marii a roli Paskaliny.pdfPlný text práce6,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antosova_hodnoceni_DP_vedouci_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce578,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antosova_posudek_DP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce551,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antosova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce141,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9218

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.