Title: Legislativní úprava nevýdělečného sektoru v komparaci s evropskou právní úpravou
Other Titles: Comparation of Czech and European Union non-profit legislation
Authors: Brejcha, Martin
Advisor: Outlá, Anna
Referee: Ficner, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9232
Keywords: neziskový sektor;nevýdělečný sektor;občanská společnost;obecně prospěšná společnost;ústav
Keywords in different language: non-profit sector
Abstract: Práce teoreticky vymezuje oblast nevýdělečného sektoru. Shrnuje základní terminologii, snaží se o definici jednotlivých pojmů, podává historický exkurz do problematiky. Práce se dále věnuje právní úpravě vybraných nevládních neziskových organizací v právním řádu ČR, kdy je pozornost věnována především sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. a právní úpravě obecně prospěšných společností. Práce porovnává právní úpravu zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech s úpravou v Novém občanském zákoníku V závěru práce jsou zmíněny některé státy EU vybrané na základě společného kontinentálního typu právní kultury.
Abstract in different language: Work theoretically determines the non-profit sector and some of involved organizations. Work summarizes the basic terminology, tries to define basic therms and gives a historical excursion into this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2013.pdfPlný text práce513,29 kBAdobe PDFView/Open
Brejcha-1.pdfPosudek vedoucího práce866,19 kBAdobe PDFView/Open
Brejcha-2.pdfPosudek oponenta práce780,59 kBAdobe PDFView/Open
Brejcha Martin.pdfPrůběh obhajoby práce294,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.