Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOutlá, Anna
dc.contributor.authorHrnčíř, Tomáš
dc.contributor.refereeRaban, Přemysl
dc.date.accepted2013-05-09
dc.date.accessioned2014-02-06T12:49:57Z
dc.date.available2011-12-12cs
dc.date.available2014-02-06T12:49:57Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier51367
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9237
dc.description.abstractTento elaborát pojednává o českém pojetí institutu smluvní pokuty. V úvodu si práce stanoví dva cíle. Prvním je analyzovat současné problematické aspekty smluvní pokuty a předložit možná řešení daných otázek. Druhý cíl spočívá v porovnání smluvní pokuty s ostatními nástroji zajištění závazku. Díky takovémuto porovnání je poté možné určit, jakou má smluvní pokuty mezi prostředky zajištění pozici. Jako jeden z výsledků této práce bylo shledáno, že smluvní pokuta představuje velice významný nástroj zajištění téměř jakéhokoliv typu obchodního závazku. Ačkoli není smluvní pokuta jediným nástrojem, který dokáže poskytnout efektivní zajištění, lze ho spolu s věcnými nástroji zajištění zařadit na vrchol množiny zajišťovacích instrumentů.cs
dc.format92 s. (175 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsmluvní pokutacs
dc.subjectzajištění závazkůcs
dc.subjectobchodní právocs
dc.titleSmluvní pokuta a její postavení v hierarchii zajišťovacích instrumentůcs
dc.title.alternativeContractual penalty and its position within the hierarchy of securing instrumentsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis elaborate works with the Czech concept of the contractual penalty (conventional penalty). Two general goals of this work are determined in the introduction. The first is to closely focused on the current problems of the penalty and to present possible solutions to these disputes. The second aim consists of comparing contractual penalty towards other securing instruments and determining the position of the penalty among these instruments. In this work it has been reached a conclusion that the contractual penalty represents a high profile instrument for securing any type of obligation. Although it is not the only instrument that can sensibly guarantee fulfilling of ones commitment it can be with no hesitation considered one of the most important securing tool.en
dc.subject.translatedcontractual penaltyen
dc.subject.translatedsecuring instrumentsen
dc.subject.translatedcommercial lawen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Smluvni pokuta a jeji postaveni v ramci zajistovacich instrumentu.pdfPlný text práce706,06 kBAdobe PDFView/Open
Hrncir-1.pdfPosudek vedoucího práce789,75 kBAdobe PDFView/Open
Hrncir-2.pdfPosudek oponenta práce825,01 kBAdobe PDFView/Open
Hrncir Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce345,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.