Název: Střet insolvenčního a exekučního řízení a jeho důsledky na průběh exekuce a insolvence
Další názvy: The conflict between insolvency and execution proceedings and its impact on the course of execution and insolvency
Autoři: Kalfeřt, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Sigmundová, Michaela
Oponent: Krejsová, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9240
Klíčová slova: exekuce;insolvence;insolvenční řízení;exekuční řízení;střet;dopady
Klíčová slova v dalším jazyce: execution;insolvency;insolvency proceedings;execution proceedings;conflict;impact
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je střet insolvenčního a exekučního řízení a jeho dopady na průběh exekuce a insolvence. Práci jsem vypracoval s cílem postihnout a utřídit právní úpravu problematiky střetu insolvenčního a exekučního řízení, porovnat jednotlivé shody a rozdíly de lege lata. Zabýval jsem se vzájemným působením těchto řízení a důsledky tohoto střetu.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis: The conflict between insolvency and execution proceedings and its impact on the course of execution and insolvency. The thesis I have developed in order to capture and organize the issue of conflict insolvency and execution proceedings, compare separately the similarities and differences de lege lata. I have dealt with the interaction of these proceedings and the consequences of this conflict.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Daniel Kalfert.pdfPlný text práce797,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalfert-1.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalfert-2.pdfPosudek oponenta práce585,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalfert Daniel.pdfPrůběh obhajoby práce312,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9240

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.