Title: Střet insolvenčního a exekučního řízení a jeho důsledky na průběh exekuce a insolvence
Other Titles: The conflict between insolvency and execution proceedings and its impact on the course of execution and insolvency
Authors: Kalfeřt, Daniel
Advisor: Sigmundová, Michaela
Referee: Krejsová, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9240
Keywords: exekuce;insolvence;insolvenční řízení;exekuční řízení;střet;dopady
Keywords in different language: execution;insolvency;insolvency proceedings;execution proceedings;conflict;impact
Abstract: Tématem této diplomové práce je střet insolvenčního a exekučního řízení a jeho dopady na průběh exekuce a insolvence. Práci jsem vypracoval s cílem postihnout a utřídit právní úpravu problematiky střetu insolvenčního a exekučního řízení, porovnat jednotlivé shody a rozdíly de lege lata. Zabýval jsem se vzájemným působením těchto řízení a důsledky tohoto střetu.
Abstract in different language: Diploma thesis: The conflict between insolvency and execution proceedings and its impact on the course of execution and insolvency. The thesis I have developed in order to capture and organize the issue of conflict insolvency and execution proceedings, compare separately the similarities and differences de lege lata. I have dealt with the interaction of these proceedings and the consequences of this conflict.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Daniel Kalfert.pdfPlný text práce797,83 kBAdobe PDFView/Open
Kalfert-1.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Kalfert-2.pdfPosudek oponenta práce585,79 kBAdobe PDFView/Open
Kalfert Daniel.pdfPrůběh obhajoby práce312,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.