Title: Sportovní masáž a její využití u vrcholových sportovců
Other Titles: The sports massage and its use in top athletes
Authors: Levá, Markéta
Advisor: Valešová, Monika
Referee: Mařík, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9281
Keywords: sportovní masáž;masáž;sport;sportovní výkon;sportovní regenerace;fotbal;vrcholový sport
Keywords in different language: sport massage;sport;massage;sport regeneration;sport power;football;professional sport
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na sportovní masáž a její celkovou utilizaci, exploataci, komplexní výhody i nevýhody, účinky a možnosti prevence u vrcholových sportovců. Metodou anketního šetření zkoumám všechny možné pozitivní vlivy sportovní masáže před fyzickým výkonem na následující trénink, zápas či další sportovní aktivitu. Dále se soustředím na porovnání sportovní masáže před sportovním výkonem a sportovní masáže po sportovním výkonu. Na jejich konkrétní vlastnosti a roli, kterou hrají v procesu sportovního odvětví. Veškeré získané výsledky pomocí ankety následně zpracovávám do přehledných tabulek a nadále hodnotím.
Abstract in different language: The thesis is focused on sports massage and its overall utilization, exploitation, comprehensive benefits and disadvantages, effects and possibilities of prevention in top athletes. Survey method examine all the possible positive effects of sports massage before the performance to the next training, match or other sporting activity. Then I focus on a comparison of sports massage before sports performance and sports massage after sport performance. To their specific characteristics and their role in the process of sport. All the obtained results I compile in tables and subsequently evaluate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP pdf.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Leva Marketa - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce62,59 kBAdobe PDFView/Open
Leva Marketa - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce208,92 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Leva.pdfPrůběh obhajoby práce441,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.