Název: Sportovní masáž a její využití u vrcholových sportovců
Další názvy: The sports massage and its use in top athletes
Autoři: Levá, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Valešová, Monika
Oponent: Mařík, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9281
Klíčová slova: sportovní masáž;masáž;sport;sportovní výkon;sportovní regenerace;fotbal;vrcholový sport
Klíčová slova v dalším jazyce: sport massage;sport;massage;sport regeneration;sport power;football;professional sport
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na sportovní masáž a její celkovou utilizaci, exploataci, komplexní výhody i nevýhody, účinky a možnosti prevence u vrcholových sportovců. Metodou anketního šetření zkoumám všechny možné pozitivní vlivy sportovní masáže před fyzickým výkonem na následující trénink, zápas či další sportovní aktivitu. Dále se soustředím na porovnání sportovní masáže před sportovním výkonem a sportovní masáže po sportovním výkonu. Na jejich konkrétní vlastnosti a roli, kterou hrají v procesu sportovního odvětví. Veškeré získané výsledky pomocí ankety následně zpracovávám do přehledných tabulek a nadále hodnotím.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on sports massage and its overall utilization, exploitation, comprehensive benefits and disadvantages, effects and possibilities of prevention in top athletes. Survey method examine all the possible positive effects of sports massage before the performance to the next training, match or other sporting activity. Then I focus on a comparison of sports massage before sports performance and sports massage after sport performance. To their specific characteristics and their role in the process of sport. All the obtained results I compile in tables and subsequently evaluate.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP pdf.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Leva Marketa - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce62,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Leva Marketa - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce208,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Leva.pdfPrůběh obhajoby práce441,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9281

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.