Title: Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství
Other Titles: Physiotherapy methods and approaches during pregnancy
Authors: Čížková, Eliška
Advisor: Poková, Petra
Referee: Firýtová, Rita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9294
Keywords: těhotenství;fyzioterapeutické metody;doporučení;cvičení
Keywords in different language: pregnancy;physiotherapy methods;recommendations;exercise
Abstract: Předmětem bakalářské práce jsou fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství. Teoretická část podává informace o plánování a průběhu těhotenství. Dále jsou uvedeny změny doprovázející těhotenství, pohybové aktivity a režimová opatření. Hlavní část pojednává o fyzioterapeutických metodách využívaných v těhotenství. Praktická část vychází z kazuistického šetření. Zdůrazněné jsou cvičební jednotky na problémové oblasti vznikající v době těhotenství.
Abstract in different language: The object of my bachelor thesis is physiotherapy methods and approaches in pregnancy. The theoretical part provides information on planning and during pregnancy. The next section shows changes accompanying pregnancy, physical activities and regimen measures. The main part deals with physiotherapy methods used in pregnancy. The practical part is based on the case history investigation. It focuses on the training units of problem areas arising in pregnancy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP ELISKA CIZKOVA 2013.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
Cizkova Eliska - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce111,4 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova Eliska - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce61,74 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Cizkova.pdfPrůběh obhajoby práce442,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.