Název: Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství
Další názvy: Physiotherapy methods and approaches during pregnancy
Autoři: Čížková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Poková, Petra
Oponent: Firýtová, Rita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9294
Klíčová slova: těhotenství;fyzioterapeutické metody;doporučení;cvičení
Klíčová slova v dalším jazyce: pregnancy;physiotherapy methods;recommendations;exercise
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce jsou fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství. Teoretická část podává informace o plánování a průběhu těhotenství. Dále jsou uvedeny změny doprovázející těhotenství, pohybové aktivity a režimová opatření. Hlavní část pojednává o fyzioterapeutických metodách využívaných v těhotenství. Praktická část vychází z kazuistického šetření. Zdůrazněné jsou cvičební jednotky na problémové oblasti vznikající v době těhotenství.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of my bachelor thesis is physiotherapy methods and approaches in pregnancy. The theoretical part provides information on planning and during pregnancy. The next section shows changes accompanying pregnancy, physical activities and regimen measures. The main part deals with physiotherapy methods used in pregnancy. The practical part is based on the case history investigation. It focuses on the training units of problem areas arising in pregnancy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP ELISKA CIZKOVA 2013.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cizkova Eliska - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce111,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cizkova Eliska - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce61,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Cizkova.pdfPrůběh obhajoby práce442,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9294

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.