Title: Přesné obrábění vnějších válcových ploch z kompozitních materiálů
Other Titles: Precision Machining of External cylindrical Surfaces from Composite Materials
Authors: Mašek, Otakar
Advisor: Zetek, Miroslav
Pošvář, Zdeněk
Česáková, Ivana
Referee: Němec, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9315
Keywords: kompozitní materiály;matrice;CFRP;GFRP;vlákny vyztužené plasty;bezhroté pásové broušení
Keywords in different language: composite materials;matrix;CFRP;GFRP;fibre reinforcement plastic;centerless belt grinding
Abstract: Tématem této bakalářské práce je rozbor současného stavu oblasti soustružení a broušení kompozitních materiálů, které mají polymerní matrici vyztuženou skelnými nebo uhlíkovými vlákny. Dále pak zvolení vhodné metodiky pro bezhroté pásové broušení.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is to analyze the current state of turning and grinding materials from fibre reinforcement plastic. Then select appropriate methodology for centerless belt grinding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Otakar Masek.pdfPlný text práce4,81 MBAdobe PDFView/Open
Masek - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce882,28 kBAdobe PDFView/Open
Masek O. - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce751,6 kBAdobe PDFView/Open
Masek O. - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce369,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.