Název: Přesné obrábění vnějších válcových ploch z kompozitních materiálů
Další názvy: Precision Machining of External cylindrical Surfaces from Composite Materials
Autoři: Mašek, Otakar
Vedoucí práce/školitel: Zetek, Miroslav
Pošvář, Zdeněk
Česáková, Ivana
Oponent: Němec, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9315
Klíčová slova: kompozitní materiály;matrice;CFRP;GFRP;vlákny vyztužené plasty;bezhroté pásové broušení
Klíčová slova v dalším jazyce: composite materials;matrix;CFRP;GFRP;fibre reinforcement plastic;centerless belt grinding
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je rozbor současného stavu oblasti soustružení a broušení kompozitních materiálů, které mají polymerní matrici vyztuženou skelnými nebo uhlíkovými vlákny. Dále pak zvolení vhodné metodiky pro bezhroté pásové broušení.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor thesis is to analyze the current state of turning and grinding materials from fibre reinforcement plastic. Then select appropriate methodology for centerless belt grinding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Otakar Masek.pdfPlný text práce4,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce882,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek O. - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce751,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek O. - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce369,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9315

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.