Title: Soustružení těžkoobrobitelných materiálů
Other Titles: Turning of difficult-to-machine materials
Authors: Nosek, Karel
Advisor: Matějka, Jan
Matějka, Jan
Referee: Fulemová, Jaroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9322
Keywords: těžkoobrobitelné materiály;soustružení;nástrojové materiály;obráběcí stroje;řezné podmínky;trvanlivost břitu
Keywords in different language: difficult-to-machine materials;turning;tool materials;machine tools;cutting conditions;tool life
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem soustružení těžkoobrobitelných materiálů. Práce obsahuje charakteristiku těžkoobrobitelných materiálů, nástroje používané pro soustružení těchto materiálů, požadavky na stroje a řezné podmínky vhodné pro soustružení těžkoobrobitelných materiálů. V závěru jsou vyhodnoceny získané poznatky.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with turning of difficult-to-machine materials.The bachelor thesis contains the description of difficult-to-machine materials, tools used for turning of difficult-to-machine materials, machine requirements and cutting conditions suitable for this type of materials. In the conclusion is evaluation of the gained knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Nosek.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
Nosek - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce616,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent_Nosek-1.pdfPosudek oponenta práce432,26 kBAdobe PDFView/Open
Nosek - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce423,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.