Název: Soustružení těžkoobrobitelných materiálů
Další názvy: Turning of difficult-to-machine materials
Autoři: Nosek, Karel
Vedoucí práce/školitel: Matějka, Jan
Matějka, Jan
Oponent: Fulemová, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9322
Klíčová slova: těžkoobrobitelné materiály;soustružení;nástrojové materiály;obráběcí stroje;řezné podmínky;trvanlivost břitu
Klíčová slova v dalším jazyce: difficult-to-machine materials;turning;tool materials;machine tools;cutting conditions;tool life
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem soustružení těžkoobrobitelných materiálů. Práce obsahuje charakteristiku těžkoobrobitelných materiálů, nástroje používané pro soustružení těchto materiálů, požadavky na stroje a řezné podmínky vhodné pro soustružení těžkoobrobitelných materiálů. V závěru jsou vyhodnoceny získané poznatky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with turning of difficult-to-machine materials.The bachelor thesis contains the description of difficult-to-machine materials, tools used for turning of difficult-to-machine materials, machine requirements and cutting conditions suitable for this type of materials. In the conclusion is evaluation of the gained knowledge.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Nosek.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nosek - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce616,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent_Nosek-1.pdfPosudek oponenta práce432,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nosek - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce423,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9322

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.