Název: Frézování rovinných ploch a drážek při obrábění kompozitního materiálu
Další názvy: Milling Plane Surfaces and Grooves During Machining Composite Material
Autoři: Schorník, Václav
Vedoucí práce/školitel: Smítka, Ladislav
Zetek, Miroslav
Zetek, Miroslav
Oponent: Pošvář, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9325
Klíčová slova: frézování kompozitů;vlákny vyztužený kompozit;řezné podmínky;řezné materiály
Klíčová slova v dalším jazyce: milling composites;fiber reinforced composites;cutting conditions;cutting materials
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je shrnutí dostupných informací o frézování kompozitních materiálů. První část bakalářské práce obsahuje základní pojmy a informace o kompozitních materiálech. Další pak informace o řezných podmínkách, nástrojích, jejich materiálech a o problémech vyvstávajících při frézování kompozitních materiálů. Poslední část této bakalářské práce se zaměřuje na testování nalezených informací v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to summarize available information about the milling of composite materials. The first part includes basic terms and information about composite materials. The next part includes information about cutting conditions, tools and materials and issues raised during milling of composite materials. The last part of this thesis focuses on testing found information in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vaclav Schornik - bakalarska prace.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schornik - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce889,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schornik-oponentni posudek BP0001.PDFPosudek oponenta práce970,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schornik - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce361,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9325

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.