Title: Porovnání dosavadních výzkumů v oblasti analýzy akustické emise při obrábění
Other Titles: Comparison of current researches in the area of analysis of acoustic emission in machining
Authors: Ilyinykh, Olha
Advisor: Vyšata, Jiří
Vyšata, Jiří
Referee: Roud, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9334
Keywords: akustická emise;monitorování procesu obrábění;zpracování signálu
Keywords in different language: acoustic emission;monitoring of machining process;signal processing
Abstract: Bakalářská práce stručně shrnuje světový výzkum v oblasti snímání akustické emise (AE) při obrábění. První polovina práce je zaměřena na vysvětlení, jak se generuje AE v řezných procesech na klasifikace AE signálu a korekce tohoto signálu. Kromě toho obsahuje také některé z nejdůležitějších světových výzkumů zabývajících se AE při obrábění. Druhá část práce představuje různé metody zpracování signálu a příklady jejich aplikovatelnosti při frézování a soustružení.
Abstract in different language: Bachelor thesis summarizes briefly the world's research on the sensing acoustic emission (AE) during machining. The first half is focused on explanation how the AE are generated in the cutting process, classification of AE signal and the correction of the signal. It also provides some of the most important world's studies on the AE in machining. The second part presents different methods of signal processing and examples of their applicability in milling and turning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace Olha Ilyinykh (2).pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Ilyinykh - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Ilyinykh - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce823,16 kBAdobe PDFView/Open
Ilyinykh - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce406,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.