Název: Porovnání dosavadních výzkumů v oblasti analýzy akustické emise při obrábění
Další názvy: Comparison of current researches in the area of analysis of acoustic emission in machining
Autoři: Ilyinykh, Olha
Vedoucí práce/školitel: Vyšata, Jiří
Vyšata, Jiří
Oponent: Roud, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9334
Klíčová slova: akustická emise;monitorování procesu obrábění;zpracování signálu
Klíčová slova v dalším jazyce: acoustic emission;monitoring of machining process;signal processing
Abstrakt: Bakalářská práce stručně shrnuje světový výzkum v oblasti snímání akustické emise (AE) při obrábění. První polovina práce je zaměřena na vysvětlení, jak se generuje AE v řezných procesech na klasifikace AE signálu a korekce tohoto signálu. Kromě toho obsahuje také některé z nejdůležitějších světových výzkumů zabývajících se AE při obrábění. Druhá část práce představuje různé metody zpracování signálu a příklady jejich aplikovatelnosti při frézování a soustružení.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis summarizes briefly the world's research on the sensing acoustic emission (AE) during machining. The first half is focused on explanation how the AE are generated in the cutting process, classification of AE signal and the correction of the signal. It also provides some of the most important world's studies on the AE in machining. The second part presents different methods of signal processing and examples of their applicability in milling and turning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska Prace Olha Ilyinykh (2).pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ilyinykh - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ilyinykh - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce823,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ilyinykh - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce406,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9334

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.