Název: Kovové otěruvzdorné materiály užité ve stavebnictví
Další názvy: Wear-resistant alloys used in civil engineering
Autoři: Jirka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kaiser, Jaroslav
Hála, Miroslav
Oponent: Mentl, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9335
Klíčová slova: opotřebení;degradace;abraze;ocel;litina;chrom;molybden;tvrdost;mikrotvrdost;makrotvrdost;difrakce;EDX;struktura
Klíčová slova v dalším jazyce: wear;degradation;abrasion;steel;iron;chromium;molybdenium;hardness;microhardness;macrohardness;difraction;EDX;structure
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje teorii degradace materiálu vlivem opotřebení. Teoretická část popisuje druhy opotřebení a obsahuje přehled kovových otěruvzdorných materiálů. Zejména u chromových litin je kladen důraz na vztah mezi strukturou a otěruvzdorností. Experimentální část se věnuje možnostem zvýšení otěruvzdornosti dvou vybraných chromových litin na základě měření tvrdosti a rozboru struktury.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelory work focuses on the theory of material degradation due to wear. The theoretical part describes the types of wear and gives an overview of metallic wear-resistant alloys. Especially for chromium irons is relationship between microstructure and wear-resistance highlighted. Experimental section focuses on the possibilities of increasing the wear-resistance of two selected chromium irons based on hardness measurements and analysis of the microstructure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMM) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Tomas Jirka.pdfPlný text práce9,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Jirka.tifPosudek vedoucího práce50,8 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Jirka.tifPosudek oponenta práce114,03 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Jirka.tifPrůběh obhajoby práce55,84 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9335

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.