Title: Kovové otěruvzdorné materiály užité ve stavebnictví
Other Titles: Wear-resistant alloys used in civil engineering
Authors: Jirka, Tomáš
Advisor: Kaiser, Jaroslav
Hála, Miroslav
Referee: Mentl, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9335
Keywords: opotřebení;degradace;abraze;ocel;litina;chrom;molybden;tvrdost;mikrotvrdost;makrotvrdost;difrakce;EDX;struktura
Keywords in different language: wear;degradation;abrasion;steel;iron;chromium;molybdenium;hardness;microhardness;macrohardness;difraction;EDX;structure
Abstract: Bakalářská práce se věnuje teorii degradace materiálu vlivem opotřebení. Teoretická část popisuje druhy opotřebení a obsahuje přehled kovových otěruvzdorných materiálů. Zejména u chromových litin je kladen důraz na vztah mezi strukturou a otěruvzdorností. Experimentální část se věnuje možnostem zvýšení otěruvzdornosti dvou vybraných chromových litin na základě měření tvrdosti a rozboru struktury.
Abstract in different language: This Bachelory work focuses on the theory of material degradation due to wear. The theoretical part describes the types of wear and gives an overview of metallic wear-resistant alloys. Especially for chromium irons is relationship between microstructure and wear-resistance highlighted. Experimental section focuses on the possibilities of increasing the wear-resistance of two selected chromium irons based on hardness measurements and analysis of the microstructure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Tomas Jirka.pdfPlný text práce9,48 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Jirka.tifPosudek vedoucího práce50,8 kBTIFFView/Open
OP_Jirka.tifPosudek oponenta práce114,03 kBTIFFView/Open
Prubeh_Jirka.tifPrůběh obhajoby práce55,84 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.