Název: Technologické a mechanické vlastnosti svarového spoje tlustých plechů
Další názvy: Technological and mechanical properties of weld joint of thick plate
Autoři: Štěrbová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Kalous, Jan
Nový, Zdeněk
Oponent: Kraft, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9337
Klíčová slova: svařování;technologie;mechanické a technologické vlastnosti svarového spoje;WPS;experimentální zkoušky;ekonomické hodnocení technologií
Klíčová slova v dalším jazyce: technology;welding;mechanical and technological properties of weld joint;WPS;experimental trials;economic evaluation of technology
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá technologickými a mechanickými vlastnostmi svarového spoje tlustých plechů na horní komoře vulkanizačního lisu. Původní technologie svařování je nahrazena technologií produktivnější. V experimentální části je provedeno svaření kontrolního vzorku, vypracování WPS, experimentální zkoušky svarového spoje a ekonomické hodnocení původní a navržené technologie svařování.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the technological and mechanical properties of weld joint of thick plate on the upper Chamber of the vulkanizing press and design a new Welding Technology. The original technology of a Welding Technology is replaced by more productive something technology. The experimental part of this thesis is carried out a Welding control, development of WPS, experimental tests of weld joint and economic evaluation of the original and the proposed technology of welding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMM) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sterbova.pdfPlný text práce7,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Sterbova.tifPosudek vedoucího práce49,46 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Sterbova.tifPosudek oponenta práce74,11 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Sterbova.tifPrůběh obhajoby práce34,46 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9337

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.