Title: Technologické a mechanické vlastnosti svarového spoje tlustých plechů
Other Titles: Technological and mechanical properties of weld joint of thick plate
Authors: Štěrbová, Marcela
Advisor: Kalous, Jan
Nový, Zdeněk
Referee: Kraft, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9337
Keywords: svařování;technologie;mechanické a technologické vlastnosti svarového spoje;WPS;experimentální zkoušky;ekonomické hodnocení technologií
Keywords in different language: technology;welding;mechanical and technological properties of weld joint;WPS;experimental trials;economic evaluation of technology
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá technologickými a mechanickými vlastnostmi svarového spoje tlustých plechů na horní komoře vulkanizačního lisu. Původní technologie svařování je nahrazena technologií produktivnější. V experimentální části je provedeno svaření kontrolního vzorku, vypracování WPS, experimentální zkoušky svarového spoje a ekonomické hodnocení původní a navržené technologie svařování.
Abstract in different language: This thesis deals with the technological and mechanical properties of weld joint of thick plate on the upper Chamber of the vulkanizing press and design a new Welding Technology. The original technology of a Welding Technology is replaced by more productive something technology. The experimental part of this thesis is carried out a Welding control, development of WPS, experimental tests of weld joint and economic evaluation of the original and the proposed technology of welding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sterbova.pdfPlný text práce7,23 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Sterbova.tifPosudek vedoucího práce49,46 kBTIFFView/Open
OP_Sterbova.tifPosudek oponenta práce74,11 kBTIFFView/Open
Prubeh_Sterbova.tifPrůběh obhajoby práce34,46 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.