Title: Vliv stavu povrchu na únavovou a statickou pevnost lepeného spoje
Other Titles: Influence of Surface Condition on the Fatigue and Static Strength of the Bonded Joint
Authors: Veselý, Jakub
Advisor: Beneš, Petr
Šimeček, Jiří
Barták, Jiří
Referee: Kaiser, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9338
Keywords: lepidlo;adheze;koheze;smáčivost;lepený spoj;pevnost v tahu;pevnost ve smyku;únava
Keywords in different language: adhesive;adhesion;cohesion;wettability;bonded joint;tensile strength;shear strength;fatigue
Abstract: Bakalářská práce obsahuje obecnou teorii o lepidlech a únavě lepených spojů. Teoretická část se věnuje základnímu rozdělení lepidel, porovnání techniky lepení s jinými technikami a popisu normativních zkoušek prováděných na lepidlech. Praktická část obsahuje zpracované výsledky z jednotlivých zkoušek se třemi různými drsnostmi v kombinaci s kyanoakrylátovým lepidlem a lepidlem na bázi MS polymerů.
Abstract in different language: Bachelor thesis contains a general theory of glue and fatigue adhesive joints. The theoretical part deals with the basic division of glues, compare bonding technique with other techniques and describe normative tests on glues. The practical part contains the processed results of the individual tests with three different roughness in combination with cyanoacrylate glue and glue based on MS polymer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE Jakub Vesely.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Vesely.tifPosudek vedoucího práce114,17 kBTIFFView/Open
OP_Vesely.tifPosudek oponenta práce194,23 kBTIFFView/Open
Prubeh_Vesely.tifPrůběh obhajoby práce42,57 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.