Název: Filmové prózy Milana Kundery
Další názvy: The prose films of Milan Kundera
Autoři: Krákorová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9345
Klíčová slova: filmová adaptace;próza;scénář;film;povídka;román
Klíčová slova v dalším jazyce: film adaptation;prose;screenplay;film;short story;novel
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá komparací filmových adaptací a jejich knižních předloh autora Milana Kundery. Zaměřuje se na dvě povídky Směšných lásek (Já truchlivý bůh a Nikdo se nebude smát) a román Žert. Tyto filmové prózy vycházejí z rozboru knižních předloh, s nímž jsou analyzovány a srovnávány. Součástí práce je taktéž kapitola zabývající se filmovým přepisem a tvořením scénáře. V závěru jsou srovnávány hlavní znaky těchto filmových próz.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the comparison of the novels by Milan Kundera and with the film adaptations of these novels. It focuses on two short stories from the collection Laughable Loves (I, The Mournful God and Nobody Will Laugh) and on the novel Joke. These movie adaptations are based on the study of the novels and are analysed and compared in detail. Moreover, one of the chapters is dedicated to the film transcription and to the screenplay creation. In the conclusion the main features of the movie adaptations are compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KČJ) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Filmove prozy Milana Kundery DP.pdfPlný text práce455,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krakorova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce238,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krakorova_novotny.pdfPosudek oponenta práce34,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krakorova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce156,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9345

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.