Title: Filmové prózy Milana Kundery
Other Titles: The prose films of Milan Kundera
Authors: Krákorová, Lenka
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9345
Keywords: filmová adaptace;próza;scénář;film;povídka;román
Keywords in different language: film adaptation;prose;screenplay;film;short story;novel
Abstract: Diplomová práce se zabývá komparací filmových adaptací a jejich knižních předloh autora Milana Kundery. Zaměřuje se na dvě povídky Směšných lásek (Já truchlivý bůh a Nikdo se nebude smát) a román Žert. Tyto filmové prózy vycházejí z rozboru knižních předloh, s nímž jsou analyzovány a srovnávány. Součástí práce je taktéž kapitola zabývající se filmovým přepisem a tvořením scénáře. V závěru jsou srovnávány hlavní znaky těchto filmových próz.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the comparison of the novels by Milan Kundera and with the film adaptations of these novels. It focuses on two short stories from the collection Laughable Loves (I, The Mournful God and Nobody Will Laugh) and on the novel Joke. These movie adaptations are based on the study of the novels and are analysed and compared in detail. Moreover, one of the chapters is dedicated to the film transcription and to the screenplay creation. In the conclusion the main features of the movie adaptations are compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filmove prozy Milana Kundery DP.pdfPlný text práce455,11 kBAdobe PDFView/Open
krakorova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce238,08 kBAdobe PDFView/Open
krakorova_novotny.pdfPosudek oponenta práce34,96 kBAdobe PDFView/Open
krakorova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce156,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.