Název: Nácvik jevů pravopisu syntaktického
Další názvy: Practicing spelling syntactic phenomena
Autoři: Světlíková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Vejvodová, Jana
Oponent: Suda, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9357
Klíčová slova: věta jednoduchá;souvětí;syntaktický pravopis;shoda přísudku s podmětem;větná interpunkce;řeč přímá a nepřímá
Klíčová slova v dalším jazyce: simple sentence;sentences;syntactical ortography;predicate and subject congurance;sentence punctuation;direct and indirect speech
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá otázkou syntaktického pravopisu a jeho výuky na prvním stupni základní školy. Teoretická část popisuje pojetí syntaktického pravopisu a metodické postupy jeho výuky podle Rámcového vzdělávacího programu. Analýza učebnic popisuje metodické postupy při výuce syntaktického pravopisu použité v šesti řadách učebnic, které se v současnosti na našich základních školách používají. V empirické části byly ověřovány znalosti syntaktického pravopisu u žáků 5. ročníků základních škol. Výsledky jsou zpracovány do tabulek. Diplomová práce obsahuje také metodická doporučení a návrh pracovních listů pro výuku jevů syntaktického pravopisu.
Abstrakt v dalším jazyce: The Master´s thesis deals with problems of the syntactical orthography and its education in primary school. The theoretical part describes basic principles, meaning and ways of syntactical orthography education in accordance with Framework Education Programme. Schoolbook analysis describes educational methods used in six series of schoolbooks actually used in primary schools. In the empirical part syntactical orthography knowledge of fifth grade pupils were tested. The results are shown in the tables. The Master?s thesis offers methodical advices and proposals of worksheets for syntactical orthography education in primary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nacvik_jevu_pravopisu_syntaktickeho_DP_Svetlikova.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
svetlikova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce34,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
svetlikova_suda.pdfPosudek oponenta práce253,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
svetlikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce167,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9357

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.