Title: Nácvik jevů pravopisu syntaktického
Other Titles: Practicing spelling syntactic phenomena
Authors: Světlíková, Martina
Advisor: Vejvodová, Jana
Referee: Suda, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9357
Keywords: věta jednoduchá;souvětí;syntaktický pravopis;shoda přísudku s podmětem;větná interpunkce;řeč přímá a nepřímá
Keywords in different language: simple sentence;sentences;syntactical ortography;predicate and subject congurance;sentence punctuation;direct and indirect speech
Abstract: Diplomová práce se zabývá otázkou syntaktického pravopisu a jeho výuky na prvním stupni základní školy. Teoretická část popisuje pojetí syntaktického pravopisu a metodické postupy jeho výuky podle Rámcového vzdělávacího programu. Analýza učebnic popisuje metodické postupy při výuce syntaktického pravopisu použité v šesti řadách učebnic, které se v současnosti na našich základních školách používají. V empirické části byly ověřovány znalosti syntaktického pravopisu u žáků 5. ročníků základních škol. Výsledky jsou zpracovány do tabulek. Diplomová práce obsahuje také metodická doporučení a návrh pracovních listů pro výuku jevů syntaktického pravopisu.
Abstract in different language: The Master´s thesis deals with problems of the syntactical orthography and its education in primary school. The theoretical part describes basic principles, meaning and ways of syntactical orthography education in accordance with Framework Education Programme. Schoolbook analysis describes educational methods used in six series of schoolbooks actually used in primary schools. In the empirical part syntactical orthography knowledge of fifth grade pupils were tested. The results are shown in the tables. The Master?s thesis offers methodical advices and proposals of worksheets for syntactical orthography education in primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nacvik_jevu_pravopisu_syntaktickeho_DP_Svetlikova.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
svetlikova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce34,53 kBAdobe PDFView/Open
svetlikova_suda.pdfPosudek oponenta práce253,44 kBAdobe PDFView/Open
svetlikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce167,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.