Název: Způsoby provedení elektroinstalace v obytných budovách
Další názvy: Ways of design of house wires
Autoři: Růžička, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Švuger, Dalibor
Flajtingr, Jiří
Oponent: Beneš, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9378
Klíčová slova: klasická elektroinstalace;sběrnicová elektroinstalace;bezdrátová rádiová elektroinstalace;ekonomická bilance
Klíčová slova v dalším jazyce: classical wiring;bus wiring;wireless radio wiring;economic balance
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti provedení elektroinstalace v obytných domech. Jednotlivé možnosti provedení elektroinstalace, kterými dnes jsou klasická elektroinstalace, nebo inteligentní elektroinstalace a to sběrnicová, bezdrátová elektroinstalace. Jednotlivé způsoby elektroinstalace jsem popsal, uvedl jejich výhody a nevýhody včetně ekonomické bilance jednotlivých typů. V závěru práce jsem provedl srovnání jednotlivých typů elektroinstalace.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is directed to deal with possibilities of execution of house wiring. There are two wiring method. Those are classical wiring method and intelligent wiring method which is parted to bus and wireless wiring. Each method of wiring was described with their advantages, drawbacks and expenses. Every wiring method listed was compared to each other.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047317_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047317_oponent.pdfPosudek oponenta práce279,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047317_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce178,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9378

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.