Název: Dataloger pro dlouhodobé měření
Další názvy: Dataloger for Long-Term Measurement
Autoři: Šrámek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Šalom, Radek
Oponent: Pajer, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9384
Klíčová slova: datalogger;baterie;MSP430F2132;MSP430;teplota;paměť;mikrokontrolér;I2C;UART;baterie
Klíčová slova v dalším jazyce: datalogger;MSP430F2132;MSP430;temperature;memory;real time clock;microcontroller;I2C;UART;battery
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na realizaci dataloggeru určeného k dlouhodobému měření s ohledem na bateriový provoz. Úvod práce se zabývá výběrem použitých součástek a požadavky na datalogger, poté je rozebrán program pro mikrokontrolér a závěr práce je zaměřen na měření spotřeby, zhodnocení a možné vylepšení. Jako teplotní čidla byla vybrána AD7415, paměť EEPROM AT24C1024 od firmy Atmel, hodiny reálného času DS1337S+, jako převodník USB/UART byl vybrán FT232RL a samotný mikrokontrolér je od firmy Texas Instruments z řady MSP430 přesněji MSP430F2132. Dále byl vytvořen program pro komunikaci a nastavení dataloggeru, který je napsán v jazyce JAVA.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor?s thesis is focused on realization of a datalogger, which is designed for long-term measurements with respect to the battery powered operation. The introduction of thesis describes selection of used components based on datalogger requirements. Then the program for microcontroller is presented and finally the conclusion evaluates the whole solution, discusses power consumption, and offers possible future improvements. AD7415 was chosen as a temperature sensor, EEPROM AT24C1024 from Atmel was chosen as a memory, DS1337S+ as a Real-time clock, FT232RL as a USB-to-UART converter and finally MSP430F2132 from TI MPS430 series was selected as a microcontroller. A PC program for communication with datalogger and for settings was designed in the Java language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Datalogger_Petr_Sramek.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053420_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce411,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053420_oponent.pdfPosudek oponenta práce527,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053420_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9384

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.