Title: Dataloger pro dlouhodobé měření
Other Titles: Dataloger for Long-Term Measurement
Authors: Šrámek, Petr
Advisor: Šalom, Radek
Referee: Pajer, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9384
Keywords: datalogger;baterie;MSP430F2132;MSP430;teplota;paměť;mikrokontrolér;I2C;UART;baterie
Keywords in different language: datalogger;MSP430F2132;MSP430;temperature;memory;real time clock;microcontroller;I2C;UART;battery
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na realizaci dataloggeru určeného k dlouhodobému měření s ohledem na bateriový provoz. Úvod práce se zabývá výběrem použitých součástek a požadavky na datalogger, poté je rozebrán program pro mikrokontrolér a závěr práce je zaměřen na měření spotřeby, zhodnocení a možné vylepšení. Jako teplotní čidla byla vybrána AD7415, paměť EEPROM AT24C1024 od firmy Atmel, hodiny reálného času DS1337S+, jako převodník USB/UART byl vybrán FT232RL a samotný mikrokontrolér je od firmy Texas Instruments z řady MSP430 přesněji MSP430F2132. Dále byl vytvořen program pro komunikaci a nastavení dataloggeru, který je napsán v jazyce JAVA.
Abstract in different language: The bachelor?s thesis is focused on realization of a datalogger, which is designed for long-term measurements with respect to the battery powered operation. The introduction of thesis describes selection of used components based on datalogger requirements. Then the program for microcontroller is presented and finally the conclusion evaluates the whole solution, discusses power consumption, and offers possible future improvements. AD7415 was chosen as a temperature sensor, EEPROM AT24C1024 from Atmel was chosen as a memory, DS1337S+ as a Real-time clock, FT232RL as a USB-to-UART converter and finally MSP430F2132 from TI MPS430 series was selected as a microcontroller. A PC program for communication with datalogger and for settings was designed in the Java language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Datalogger_Petr_Sramek.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
053420_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce411,82 kBAdobe PDFView/Open
053420_oponent.pdfPosudek oponenta práce527,87 kBAdobe PDFView/Open
053420_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.